Ви є тут

Фінансовий механізм реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності в Україні


Номер роботи - M 40 ПОДАНА

Автори:

 


Финансовый механизм реализации специальных режимов инвестиционной деятельности в Украине.


Автор: ИвашкоЕ.А.


 


Financial mechanism of realization of the dedicated modes of investment activity in Ukraine.


Author: Ivashko Olena


 

Автор: Івашко О.А., к.е.н.)

 

Представлена Волинським національним університетом імені Лесі Українки.

 

Метою - розроблення теоретико-методологічних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення фінансового механізму реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності.

Наукова новизна одержаних результатівполягає в теоретичному обґрунтуванні фінансового механізму реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності й розробленні практичних рекомендацій щодо його удосконалення.

Проведено комплексне дослідження теорії та практики фінансового механізму реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності. Розкрито теоретичні засади формування фінансового механізму спеціальних режимів інвестиційної діяльності. Проаналізовано інвестиційні потоки на територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності. Оцінено ефективність інвестиційної діяльності у СЕЗ і ТПР та визначено стратегічні пріоритети в діяльності СЕЗ та ТПР і методичні підходи до оцінки ризиків під час їх функціонування.

Побудовано модель оцінки очікувань та результатів реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності та обґрунтовано концептуальні підходи щодо вдосконалення фінансового механізму реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності.

Кількість публікацій: 31,в т.ч. 3 монографії, 10 статей, 18 тез доповідей.