Ви є тут

Формування ефективних систем розподілу агропродовольчої продукції на внутрішньому ринку


Номер роботи - M 0

М103

Автор: Красноруцький О.О.

 

Представлена Харківським національним технічним університетом сільського господарства імені Петра Василенка.

Формирование эффективных систем распределения агропродовольственной продукции на внутреннем рынке

Автор: Красноруцкий А.А. 

 

Formation of effective systems of distribution of agricultural production on the internal market

Author: Krasnorutskyy O. 

 

 

Кількість публікацій: 47 наукових публікацій (2 монографії, 45 статей, в т.ч. 34 одноосібних).

 

Роботу присвячено вивченню механізму впливу ресурсозабезпеченості сільськогосподарського виробництва на ефективність діяльності суб’єктів внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції.

Вивчено сучасний стан та особливості функціонування маркетингової інфраструктури ринків продовольства та сільськогосподарської продукції, формалізовано характеристики функціонування систем розподілу сільськогосподарської продукції та продовольства, досліджено рівень концентрації капіталу в сферах виробництва та обігу на вказаних ринках, механізм впливу концентрації капіталу всередині функціонально відокремлених груп суб’єктів ринку на характер конкурентної ситуації на ньому. Доповнено та узагальнено теоретичні та методологічні основи функціонування ресурсного потенціалу суб’єктів аграрного ринку, визначено критерії ресурсозабезпеченості агровиробництва та класифіковано сільськогосподарських товаровиробників за запропонованими критеріями. Обґрунтовано нормативні рівні ефективності діяльності виробників рослинницької продукції при різних рівнях ресурсної забезпеченості їх діяльності та рекомендації з побудови ефективної збутової діяльності сільськогосподарських товаровиробників з урахуванням їх ресурсного забезпечення.

Результати дослідження передані для впровадження Міністерству аграрної політики України, науково-дослідним установам Української академії аграрних наук, зокрема, Національному науковому центру (ННЦ) "Інститут аграрної економіки", ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства", ННЦ "Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва", ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.А. Соколовського", підприємствам Харківської області.