Ви є тут

Формування логістичної стратегії авіакомпанії в умовах глобалізації


Номер роботи - M 57 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Формирование логистической стратегии авиакомпании в условиях глобализации"Автор: Гурина Анна Сергеевна "Formation of the logistics strategy Airlines in terms of globalization"Author:  GurinaGanna


 

Автор: Гуріна Г.С., к.е.н.

 

Представлена   Національним авіаційним  університетом

 

Автором дано визначення та запропоновано класифікацію логістичних ризиків авіакомпанії, які впливають на вибір і формування логістичної стратегії авіакомпанії, що дало можливість  застосовувати системний підхід до оцінки безпеки логістичних процесів авіакомпанії  і зумовило необхідність переходу від функціонально-орієнтованого до процесно-орієнтованого стратегічного управління авіакомпанією.  

Розроблено конфігурацію внутрішніх та зовнішніх логістичних ланцюгів авіакомпанії, що забезпечують можливість досягнення системного потокового ефекту. Варіативність форм логістичних ланцюгів та механізмів їх створення дозволяє генерувати альтернати логістичних стратегій і вибирати оптимальні з точки зору мінімізації сумарних потокових витрат або максимізації сумарної потокової вигоди при заданому  рівні прийнятного логістичного ризику.

Удосконалено організаційно-економічний механізм взаємодії матеріальних, інформаційних, фінансових і сервісних потоків при здійснені авіатранспортної діяльності та  структуру цілей та критеріїв  розвитку логістичної системи авіакомпанії, форми і методи логістичної взаємодії авіакомпанії з суб’єктами ринку авіатранспортних послуг з використанням інструментів диверсифікації, інтеграції,  аутсорсингу та франчайзингу.  

 

Кількість публікацій:    22 статті.