Ви є тут

Формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на базі логістичних принципів


Номер роботи - M 68 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Шраменко Наталья Юрьевна, Наумов Виталий Сергеевич Shramenko Natalya Yuryevnaґ, Naumov Vitalii Sergeyevich


 

Автори: Шраменко Н.Ю,  к.т.н., Наумов В. С., к.т.н.

 

Представлена  Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом

 

Авторами  розроблені та науково обґрунтовані ресурсозберігаючі технологічні схеми роботи вантажних комплексів, концепція вибору раціональних параметрів функціонування виробничо-транспортних систем  та принципи системного моделювання технологічних процесів, що протікають в транспортних системах.

Розвинуто комплексні підходи стосовно системи організації вантажопотоків від постачальника до споживача та оцінки ризиків учасників транспортного процесу при виборі параметрів логістичного ланцюга доставки вантажів.

Практична значимість проведених наукових досліджень підтверджується їх ефективним використанням на виробничих та транспортних підприємствах України (Донецька залізниця, Південна залізниця, ТОВ РМЦ «Холодсервіс», ТОВ «Машсервіс-ЕКО», ТОВ «НВП Металокомплект», ТОВ «Хітмастерс-ХАЕР», ВАТ «Светофор» м. Дніпропетровськ, ТОВ «Камаз-Транссервис» м. Рівне, ПП «Галаган» м. Херсон, ПП «Фурсенко» м. Харків, ПП «Скорік» м. Харків).

Запропоновані ресурсозберігаючі технології доставки вантажів дозволили отримати суттєвий економічний ефект.

 

Кількість публікацій:    116 наукових публікацій,в т.ч. 2 монографії,1 підручник, 3 навчальні посібники,  85  статей,  25  тез доповідей.