Ви є тут

Генетичні та селекційні критерії ефективності трансформації крохмалю в біоетанол у сортів та гібридів зернових культур


Номер роботи - M 72 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Генетические и селекционные критерии эффективности трансформации крахмала в биоэтанол у сортов и гиброидов зерновых культур.Червонис М.В., Сурженко И.А.Genetic and breeding criteria of the starch to bioethanol transformation in crop varieties.Chervonis M.V., Surzhenko I.A.


Автори: Червоніс М.В., Сурженко І.О.

Представлена Селекційно-генетичним інститутом – Національним центром насіннєзнавства та

сортовивчення (НААН України).

Кількість публікацій: 37 наукових статей.

Сучасний світовий ринок енергоресурсів вимагає поруч з традиційними видами енергії використання нових біологічних видів палива. Використання біоетанолу в Україні дасть можливість суттєво скоротити імпорт нафтопродуктів, підвищити енергетичну незалежність країни, підвищити екологічну безпеку навколишнього середовища. Широке використання біологічних видів палива в Україні у відповідності з принципами екологічно раціонального ведення сільського господарства, що становить основу загальноєвропейської аграрної політики, відкриває нові можливості для стійкого розвитку сільських районів в межах ринково орієнтованої аграрної політики.

Робота спрямована на розробку нового напрямку селекції на створення сортів зернових культур технічного використання для виробництва біоетанолу, визначення критеріїв оцінки та добору селекційного та генетичного матеріалу зернових культур при створенні сортів з ефективною трансформацією крохмалю в біоетанол, створення системи методів оцінки вихідного матеріалу на різних етапах селекційного процесу та виділення і рекомендації для впровадження у виробництво перспективних ліній селекційного матеріалу зернових культур з максимальною ефективністю трансформації крохмалю в спирт.

Виділені найкращі лінії пшениці за розробленими критеріями оцінки, та проводяться їх конкурсні та контрольні випробування для передачі сорту спирто-дистилятного напрямку в систему Державного сортовипробування.