Ви є тут

Графік проведення офіційного обговорення робіт, які беруть участь у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки ( (Національної премії України імені Бориса Патона) 2021 року

назва роботи, реєстраційний номер та склад  виконавців

організація де проводиться обговорення, адрес

дата та час проведення

І. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

1

Динамічна взаємодія твердих і деформівних тіл з рідиною (Р5)

Список виконавців: 

д.ф.-м.н. Багно О.М., чл.-к. Борисюк А.О., д.ф.-м.н. Жук О.П., д.т.н. Семененко Є.В., д.ф.-м.н. Троценко Ю.В., д.ф.-м.н. Янчевський І.В.

Інститут технічної механіки НАН України і ДКА України

 

м. Дніпро, вул. Лешко-Попеля, 15

22 липня  2021 року

об 11.00

2

Засоби і системи інерціальної навігації та початкового орієнтування ракетної та космічної техніки (Р7)

Список виконавців: 

к.т.н. Басанець О.П., Воронченко В.Г., Приходько С.М., Сладкий А.М., к.т.н. Слюсар В.М., к.т.н. Тиховський В.М., к.т.н. Черняк М.Г., Юр’єв Ю.Ю.

Центральний науково- дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

 

м. Київ, Повітрофлотський проспект, 28, буд.69, каб.439 (зала засідань Вченої ради).

Вхід  за перепустками.

 

02 вересня 2021 року

3

Фізико-технічні засади створення керованих нано- і мікроструктур на поверхні твердих тіл (Р12)

Список виконавців:

 д.ф.-м.н. Войтенко О.І., д.ф.-м.н. Габович О.М.,д.ф.-м.н. Горшков В.М., к.ф.-м.н. Короташ І.В., д.т.н. Кузьмичєв А.І., д.ф.-м.н. Руденко Е.М.,к.ф.-м.н. Семенюк В.Ф., Семенюк Н.І.

Інститут фізики напівпровідників імені  В.Є.Лашкарьова НАН України

 

м. Київ, проспект Науки, 41

 

30 червня 2021 року

о 14 годині 15 хвилин

4

Фізичні основи та інноваційні технології ультразвукового оброблення матеріалів (Р15)

Список виконавців: 

д.ф.-м.н. Мордюк Б.М., д.т.н. Прокопенко Г.І., д.т.н. Луговський О.Ф., д.ф.-м.н. Волошко С.М., к.т.н. Клочков І.М., к.т.н. Соловей С.О., к.т.н. Линник Г.О., Подобний О.В

Центральноукраїнський національний технічний університет

 

м. Кропивницький, проспект. Університетський, 8

 

17 вересня 2021 року 

о 12.00

5

Фізичні принципи спін-хвильової електроніки та спінтроніки (Р16)

Список виконавців: 

к.ф.-м.н. Верба Р.В., д.ф.-м.н. Голуб В.О., д.ф.-м.н. Каказей Г.М., д.ф.-м.н. Мелков Г.А., д.ф.-м.н. Серга О.О., д.ф.-м.н. Товстолиткін О.І., к.ф.-м.н. Чумак А.В., д.ф.-м.н. Шека Д.Д.

Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

 

м. Харків, проспект Науки, 47

 

21 липня  2021 року

о 14.00

6

Новітні багатокомпонентні високоентропійні матеріали конструкційного та функціонального призначення (Р22)

Список виконавців: 

д.т.н. Горбань В.Ф., д.ф.-м.н. Фірстов Г.С., д.т.н. Андрєєв А.О., д.ф.-м.н. Карпець М.В., к.ф.-м.н. Крапивка М.О., к.ф.-м.н. Рогуль Т.Г., к.ф.-м.н. Табачнікова О.Д., к.ф.-м.н. Бродніковський М.П.

Державне підприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г.Івченкa"

 

м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2

14 вересня 2021 року

о 14.00

ІІ. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ

7

Збереження і відновлення рослинного різноманіття України (Р17)

Список виконавців: 

чл.-к. Заіменко Н.В., чл.-к. Царенко П.М., д.б.н. Виноградова О.М., д.б.н. Клименко С.В., д.б.н. Гелюта В.П., к.б.н. Михальська Л.М., д.б.н. Нецветов М.В., к.б.н. Михайлюк Т.І.

Національний дендрологічний парк "Софі́ївка" НАН України

 

м. Умань, вулиця Київська, 12а

 

10 вересня 2021 року

об 11.00

ІIІ. ХІМІКО – БІОЛОГІЧНІ ТА МЕДИЧНІ НАУКИ

8

Новітні методи застосування стовбурових клітин і біоінженерних технологій у регенеративній медицині (Р2)

Список виконавців: 

д.м.н. Габрієлян А.В., к.м.н. Голюк Є.Л., д.м.н. Домбровський Д.Б., к.м.н. Кирик В.М., д.м.н. Медведєв В.В., к.м.н. Руденко С.А., к.б.н. Шаблій В.А.

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

 

м. Харків, вул. Переяславська, 23

 

13 вересня 2021 року

о 14.00

9

Забезпечення якості медичної допомоги новонародженим дітям в умовах розбудови перинатальної служби в Україні (Р8)

Список виконавців: 

д.м.н. Знаменська Т.К., д.м.н. Авраменко Т.В., д.м.н. Слєпов О.К., д.м.н. Воробйова О.В., д.м.н. Добрянський Д.О., д.м.н Похилько В.І., д.м.н. Клименко Т.М., д.м.н. Мавропуло Т.К.

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського

 

м. Тернопiль, майдан Волi, 1

30 серпня  2021 року

о 10.00

10

Електрохімія функціональних матеріалів і систем (Р11)

Список виконавців: 

чл.-к. Колбасов Г.Я., д.х.н. Кублановський В.С., д.т.н. Берсірова О.Л., д.т.н. Сахненко М.Д., д.т.н. Ведь М.В., д.т.н. Кунтий О.І., д.х.н. Решетняк О.В., д.х.н. Посудієвський О.Ю.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Хіміко-технологічний факультет

м. Київ, проспект Перемоги, 37

30 серпня  2021 року

о 15.00

ІV. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

11

Цикл робіт з історії української філософії ХV-ХVІІІ ст. (Р19)

Виконавець: д.філос.н. Литвинов В.Д.

Львівський національний університет імені Івана Франка

м. Львів, вул. Університетська, 1

09 вересня 2021 року

о 15.00

V. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС

12

Текстильні матеріали і вироби спеціального та військового призначення (Р4)

Список виконавців: 

д.т.н. Сарібєкова Ю.Г., д.т.н. Чепелюк О.В., д.т.н. Семешко О.Я., д.т.н. Остапенко Н.В., д.мист. Колосніченко О.В., д.т.н. Ванкевич П.І., к.військ.н. Черненко А.Д., Прохоровський А.С.

Хмельницький національний університет

 

м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11

 

 

07 вересня 2021 року

об 11.00

13

Створення високоекономічних гідроагрегатів для ГЕС України (Р10)

Список виконавців: 

Осадчий С.Д., Рассовський В.Л., Бураков О.С., Єфименко В.М., Коршунов О.О., Кобзар І.В., Ковальов Ю.М., к.т.н. Хорєв О.М.

Інститут відновлювальної енергетики НАН України

 

м. Київ, вулиця Метрологічна,50

 

22 вересня 2021 року 

об 11.00