Ви є тут

Хемографічний метод візуалізації гетерогенних процесів малої і надмалої інтенсивності


Номер роботи - M 34

Автори:

Хемографический метод визуализации гетерогенных процессов низкой и сверхнизкой интенсивности

Елизаров М.А.

Chemographic method for visualization of low and ultra-low intensity heterogeneous processes

Yelizarov M.A.

Автор: Єлізаров М.О.

Представлена Кременчуцьким державним університетом імені Михайла Остроградського

(МОН України).

Кількість публікацій: 8 статей, в т.ч. 1 реферована стаття.

Автором встановлено природу хемографічного ефекту, яка полягає у створенні латентного зображення у фотоемульсії джерелом атомарного водню завдяки переведенню срібла із солі AgBr в атомарний стан, що дозволило визначити області корисного застосування цього ефекту.

Хемографічним методом експериментально візуалізовані різноманітні процеси, до яких відносяться: корозійні процеси, електролізні процеси з виділенням атомарного водню, плазмохімічні, деякі біохімічні та інші.

Візуалізовані із самих ранніх стадій корозійні і деградаційні процеси на поверхнях деяких хімічно чистих речовин, металів та сплавів і для випадків покриття цих поверхонь тонкими металевими плівками.

Візуалізовані явища йонно-електронного перенесення в суцільних електролітах та дисперсних електролітичних середовищах та явища корозії металу в електролітично дисперсній системі вологого ґрунту і показана їх суттєва відмінність при різних ступенях зволоження ґрунту.