Ви є тут

Художня специфіка циклу В.І.Даля "Были и небылицы"


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М88

Художня специфіка циклу В.І.Даля "Были и небылицы"

 

Юган Н.Л.

 

Луганський національний

педагогічний університет імені Тараса Шевченка

 

 

У дослідженні розглянуто ідейно-тематичну та жанрово-стильову своєрідність чотирьох книг "Былей и небылиц Казака Владимира Луганского" (1833 – 1839) В. Даля як єдиного художнього цілого. Охарактеризовано складні поєднання жанрових ознак і стильових пластів у кожному творі й виявлено принципи такого поєднання. Далева робота над жанром і стилем "Былей и небылиц" зіставлена з роботами інших авторів книг-циклів другої половини 20 – 30-х рр. XIX ст. Відзначено вплив новацій Даля, здійснених у циклі, на творчу еволюцію письменника і на російську літературу в цілому.

Підготовано до друку та вперше опубліковано важкодоступні для сучасного читача твори В.І.Даля ("Илья Муромец", "Ночь на распутье", "Ведьма").