Ви є тут

Ідентифікація панелей біомаркерів для прогнозування перебігу раку передміхурової залози високого ризику прогресії


Номер роботи - M 37 ПОДАНА

Представлено Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького Національної академії наук України.

Автори:
1. ЗАДВОРНИЙ Тарас Володимирович – кандидат біологічних наук, науковий співробітник лабораторії механізмів медикаментозної резистентності Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України;
2. ТИМОШЕНКО Андрій Вячеславович – аспірант відділу моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

Метою роботи є дослідження молекулярно-генетичних та епігенетичних особливостей пухлинного мікрооточення з метою ідентифікації панелей біомаркерів для прогнозування перебігу раку передміхурової залози (РПЗ) високого ризику прогресії.

Авторами доведено, що ступінь злоякісності клітин РПЗ людини асоціюється з рівнем експресії таких імуномодуляторних протеїнів як лактоферин (ЛФ) та остеонектин (ON), а також маркерів пухлинних стовбурових клітин. В результаті ретроспективного аналізу встановлено, що рецидиви РПЗ найчастіше діагностуються у вигляді віддалених метастазів у кістки, які визначаються у 50,0% випадків, в той час як наявність метаболічного синдрому збільшує ризик прогресії цієї форми раку на 25%.  На клінічному матеріалі в системі ex vivo вперше з’ясовано, що характерною ознакою РПЗ високого ризику прогресії є порушення регуляції експресії імуномодуляторних протеїнів (ЛФ, OPN та ON), що призводить до зростання рівнів інфільтрації тучних клітин та пухлино-асоційованих фібробластів, а також супроводжується підвищенням ступеня стовбуровості за рахунок збільшення рівня мРНК NANOG.

Вперше ідентифіковано патерн експресії мікроРНК, що беруть участь у регуляції генів мікрооточення та відіграють ключову роль у маніфестації РПЗ. Доведено, що застосування створених панелей біомаркерів для прогнозування перебігу РПЗ високого ризику прогресії дозволяє підвищити безпосередні результати лікування за шкалою ВООЗ на 30 та 40% і призводить до покращення життя пацієнтів на 12 %.

Результати досліджень впроваджені у клінічну практику КНП «Міська клінічна лікарня №10», Одеської міської ради, КНП «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» Тернопільської обласної ради, Львівського націнального медичного університету ім. Данила Галицького.

 

Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс за останні 5 років

ЗАДВОРНИЙ Тарас: Web of Science 20/3, Scopus 42/4, Google Scholar 57/4

ТИМОШЕНКО Андрій: Web of Science 3/1, Scopus 4/1, Google Scholar 7/2

Кількість публікацій: 2 колективні монографії (у т.ч. 1 – у зарубіжному виданні), 14 статей в журналах, включених до категорії «А», 8 статей у журналах, включених до категорії «Б». Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за роботою згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science 20/3, Scopus 42/4, Google Scholar 57/4.

Коментарі