Ви є тут

Індикація стану техногенного середовища за мінливістю судинних рослин


Номер роботи - M 59 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Индикация состояния техногенной среды по изменчивости сосудистых растенийПрохорова С.ИMonitoring an anthropogenic environment using variability of vascular plantsProkhorova S.I.


Автор: Прохорова С.І.

Представлена Донецьким ботанічним садом НАН України.

Кількість публікацій: 33 наукові публікації, в т.ч. 1 монографія, 8 статей, 19 тез доповідей, 5 патентів України.

Загальний індекс цитування робіт претендент - 0,029.

Автором розроблено новий метод екологічної оцінки стану техногенного середовища за мінливістю судинних рослин, що є внеском в сучасний прикладний напрямок екології рослин – фітоіндикацію. Сутність та новизна методу полягає в тому, що для індикації стану техногенного середовища запропоновано використовувати не весь спектр мінливості рослин в антропогенно трансформованих екотопах, а лише окремі її відносні величини, модулі морфологічної мінливості, найбільш показові стосовно причинно-наслідкового прояву взаємозв’язку їх з техногенним середовищем. Запропоновано робочу схему використання модулів мінливості судинних рослин як біомаркерів для індикації стану техногенного середовища. Розроблено методику складання фітоекологічних схем-карт місцевості на прикладі м. Донецька та Донецької області.

З метою впровадження розробленого способу фітоіндикації стану техногенного середовища у систему екологічного моніторингу антропогенно забруднених територій запатентовано 2 способи оцінювання стану техногенно трансформованого середовища з використанням морфологічних маркерів синантропних видів рослин та спосіб фітоекологічного картування техногенно забруднених територій.

Запропонований спосіб дозволяє якісно та легко оцінити ступінь забрудненості середовища без використання складних дорогих пристроїв, розширити видовий асортимент фітоіндикаторів, які є повсюдно розповсюдженими не тільки на території Донецької області, але і в усьому світі, що робить спосіб універсальним для будь-яких антропогенно трансформованих територій, наочно оцінити різні рівні забруднення території.