Ви є тут

Інноваційні основи відновлення ґрунтів і зрошення в умовах війни та миру


Номер роботи - P 21 ПОДАНА

Представлено Національним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського».

Автори:
1. БАЛЮК Святослав Антонович – доктор сільськогосподарських наук, в. о. директора Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»;
2. БОГАЄНКО Всеволод Олександрович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України;
3. КУЧЕР Анатолій Васильович – доктор економічних наук, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»;
4. РОМАЩЕНКО Михайло Іванович – доктор технічних наук, радник дирекції Інституту водних проблем і меліорації НААН;
5. СОЛОВЕЙ Вадим Борисович – кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»;
6. СОЛОХА Максим Олександрович – доктор сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»;
7. ТИТОВА Людмила В’ячеславівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України;
8. ШАТКОВСЬКИЙ Андрій Петрович – доктор сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН.

Робота є результатом спільних багаторічних досліджень міждисциплінарної команди вчених, які запропонували наукові основи інтегрованого сталого управління ґрунтовими ресурсами та зрошенням на довоєнному, воєнному та післявоєнному етапах.

Уперше розроблено й апробовано методологію оцінювання впливу бойових дій на ґрунти, упровадження якої дозволило оцінити вплив збройної агресії рф на ґрунтові ресурси України, ідентифікувати посилення процесів мілітарної деградації ґрунтів, розробити карти впливу бойових дій на ґрунтовий покрив на різних рівнях управління – країни, області, району, територіальної громади.

Запропоновано концептуальні основи щодо відновлення пошкоджених бойовими діями ґрунтів і зрошення для забезпечення продовольчої й водної безпеки та частково для вирішення питань екологічної й економічної безпеки.

Створено економічно ефективні й екологічно збалансовані технології і технічні засоби ведення зрошення та ефективного використання зрошуваних земель в умовах змін клімату, воєнних дій і післявоєнної відбудови.

Обґрунтовано заходи з підвищення водозабезпечення України, зокрема шляхом відновлення на інноваційних засадах Каховського водосховища та залучення водних ресурсів р. Дунай. Створено алгоритм скринінгу й унікальну колекцію селекціонованих агрономічно корисних штамів ґрунтових й ендофітних бактерій, розроблено й упроваджено за ліцензійними угодами на біотехнологічних підприємствах України, США, Іспанії та Португалії низку екологічно безпечних мікробних препаратів.

Техніко-економічні показники розробок відповідають кращим зарубіжним аналогам, їх ефективність підтверджено впровадженням у виробництво.

Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за останні 5 років

1. БАЛЮК Святослав: Web of Science 27/3, Scopus30/4 , Google Scholar 1152/15

2.БОГАЄНКО Всеволод: Web of Science74/5, Scopus157/7 , Google Scholar 274/10

3. КУЧЕР Анатолій: Web of Science 247/8, Scopus 293/8, Google Scholar 1471/18

4. РОМАЩЕНКО Михайло: Web of Science 24/3, Scopus 61/4, Google Scholar 923/13

5. СОЛОВЕЙ Вадим: Web of Science 8/1, Scopus1/1 , Google Scholar 210/6

6. СОЛОХА Максим: Web of Science 5/1, Scopus 6/1 , Google Scholar 149/5

7. ТИТОВА Людмила: Web of Science 7/1, Scopus 23/3, Google Scholar 202/8

8. ШАТКОВСЬКИЙ Андрій: Web of Science 3/1, Scopus 15/2, Google Scholar 723/11

Кількість публікацій: 2 одноосібних монографії, 157 колективних монографій (у т.ч. 7 –у зарубіжних виданнях), 109 статей у журналах, включених до категорії «А» (у т.ч. 72 - у зарубіжних виданнях) та 250 статей у журналах, включених до категорії «Б», 58 – нормативних документів. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за роботою згідно з базами даних становить відповідно: Web of Science 400/25, Scopus 640/35, Google Scholar 8460/113. Отримано 7 патентів на винахід України, 7 патентів на корисну, 8 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Коментарі