Ви є тут

Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти


Номер роботи - P 44 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним університетом харчових технологій.

Автори: Шаповаленко О. І., Дмитрук Є. А., Ільчук В. Б., Янюк Т. І., Гапонюк І. І., Верещинський О. П., Атрошенко В. А., Воробієвський В. В., Жукотанський О. В.

Робота спрямована на розроблення новітніх способів інтенсифікації технологічних процесів зернопереробних і харчових виробництв на основі використання організованих перехідних режимів, обмеження матеріальних і питомих енерговитрат, підвищення якісних і енергетичних показників продукції і термінів її зберігання.

Розроблено комплексні рішення покращення екологічного стану сушіння зерна, підготовки сировини для переробки в борошно, одержання харчових і кормових продуктів із заданими показниками на основі мінімізованих питомих матеріальних і енергетичних ресурсів

Розроблено і запропоновано технологію охолодження спрямованими повітряними потоками гранульованої продукції, що забезпечує зниження кількості втрат продукції у вигляді викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Науково обґрунтована доцільність підготовки зерна до розмелу із забезпеченням значення індексу лущення 6-8 % та експериментально встановлено властивості і особливості технології лущення зерна з використанням самозаточуваних абразивних поверхонь.

Доведено доцільність інтенсифікації холодного методу високотемпературної обробки зерна за рахунок його попереднього лущення, що сприяє залученню потенціалу алейронового шару для підвищення біологічної цінності борошна. Вивчено можливість збагачення харчових і кормових продуктів ефіроолійною та лікарською рослинною сировиною з метою покращення якості готової продукції. Результати розроблених заходів підтверджуються їх широким використанням. Зменшено кількість шкідливих викидів промислових підприємств на 10-15%.

 Загальний економічний ефект від впровадження запропонованих заходів складає понад 3,5 млрд. грн.

Кількість публікацій: 9 монографій, 355 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 65 авторськими свідоцтвами і патентами. За даною тематикою захищено 7 докторських та 26 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося  30 вересня 2014 року о 15.45 годині  на засіданні вченої ради Одеської національної академії харчових технологій за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 112, аудиторія Б-210. Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.