Ви є тут

Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв


Номер роботи - P 13 НАГОРОДЖЕНА

 

Автори:

Соколенко А.І., Шевченко О.Ю., Піддубний В.А.,  Яровий В.Л., Бобов Г.Б., Сукманов В.О., Гросман О.О., Дзіс А.С., Мацко О.П., Мазаракі А.А.

 

Представлена Національним університетом харчових технологій.

 

Робота охоплює різні напрямки харчової галузі і представляє комплексну розробку високоефективних, конкурентоспроможних вітчизняних технологій.

Розроблено і впроваджено нові технології виробництва натуральних наповнювачів з вітчизняної рослинної сировини зі збереженням вітамінних комплексів. Економічний ефект від впровадження у цукровій промисловості, виробництві морозива, молочній та пивобезалкогольній галузях складає 550 млн.грн.

В основу заходів по інтенсивному веденню технологічних процесів обрано нестаціонарні режими, яким відповідають екстремальні значення рушійних факторів і факторів опору, максимальні потужності в енергетичних трансформаціях, створення локальних високоенергетичних зон, використання внутрішньої потенціальної і кінетичної енергії систем для одержання спеціальних гідродинамічних режимів, синтез-трансформаторів енергетичних потенціалів.

Запропонований і реалізований комплекс перерозподілу енергетичних потоків в газорідинних системах (разом з можливостями реалізації резонансних режимів) забезпечив економічний ефект від впровадження лише на підприємствах по випуску хлібопекарських дріжджів у 150 млн. грн.

Впровадження в газорідинних системах цукрової, виноробної промисловості, спиртовій галузі  пропозицій з використання створюваних в криволінійних ділянках трубопроводів інерційних полів для інтенсифікації масообміну забезпечило економічний ефект у 400 млн. грн..

Результати досліджень  впроваджено  на  Київському заводі шампанських вин "Столичний", ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен", Київське АТ "Пивзавод на Подолі", ВАТ "Стиролбіотех" та інші.

Загальний економічний ефект від впровадження результатів розробок  авторів за останні десять років складає понад  4,3 млрд. грн.

Результати роботи опубліковано в 14 підручниках та монографіях, 277 статтях, отримано  155 авторських свідоцтв  та патентів (6 зарубіжних).За даною тематикою захищено 17 докторських та 45 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні Вченої ради Харківського державного  університету харчування та торгівлі 20 вересня 2012 року о 13.30 за адресою:  вул. Клочківська, 333, м. Харків.

 Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.