Ви є тут

Інноваційні технології повоєнного відновлення та модернізації суден і портової інфраструктури засобами робототехніки


Номер роботи - M 39 ПОДАНА

Представлено Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова.

Автори:
1. ВІННИЧЕНКО Ірина Леонідівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
2. ГЕРАСІН Олександр Сергійович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
3. ТОПАЛОВ Андрій Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
4. НЕДОРОДА Владислав Миколайович – доктор філософії, викладач кафедри екології та природоохоронних технологій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Метою роботи є підвищення енергоефективності, екологічності та рівня автоматизації процесів повоєнного відновлення та модернізації суден і портової інфраструктури за рахунок удосконалення існуючих та створення нових моделей, методів та різнотипних засобів сучасної робототехніки, керуючих і біологічних систем, які можуть створити конкуренцію світовим аналогам та успішно застосовуватися на вітчизняних та закордонних профільних підприємствах.

Розроблено концепцію повоєнного відновлення та технологічного розвитку портової галузі та функціонування її пріоритетних складових шляхом удосконалення технології проектування відцентрового компресора для отримання оптимальних за ККД параметрів лопаток робочого колеса, розробки енергоефективних резонансних перетворювачів постійної та змінної напруги для здійснення безконтактної зарядки екологічно чистих суден і вантажно-транспортного обладнання з електричною тягою, модернізації системи керування доковими операціями спуску та підйому судна, введенням інтелектуальних керуючих пристроїв для підвищення ефективності проведення докових операцій, удосконалення системи керування мобільним роботом для опрацювання пошкоджених поверхонь та нанесення захисних покриттів, розробки інноваційної технології біоремедіації нафтовмісних забруднень та утилізації нафтових шламів засобами робототехніки із застосуванням мікробіологічних консорціумів.

Результати досліджень впроваджені на 15 підприємствах (м. Миколаїв, м. Київ, м. Суми). Економічний ефект від впровадження запропонованого резонансного перетворювача складає 1 грн.на 1кВт*год. Ряд новітніх технологій розроблено в рамках міжнародної наукової університетської кооперації при виконанні міжнародних проєктів за програмами Європейського Союзу: Erasmus+ (Aliot) та DAAD-Ostpartnerschaftsprogramm (проєкт з Саарландським університетом, ФРН), а також за контрактом з КНР.

 

Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс за останні 5 років

ВІННИЧЕНКО Ірина: Web of Science 5/0, Scopus 12/2, Google Scholar 56/5

ГЕРАСІН Олександр: Web of Science 42/1, Scopus 43/5, Google Scholar 235/9

ТОПАЛОВ Андрій: Web of Science 34/1, Scopus 30/3, Google Scholar 283/10

НЕДОРОДА Владислав: Web of Science 5/1, Scopus 7/1, Google Scholar 16/2

Кількість публікацій: 2 одноосібні монографії, 8 колективних монографій (у т.ч. 6 – у зарубіжних виданнях), 11 статей в журналах, включених до категорії «А» (у т.ч. – у зарубіжних виданнях), 18 статей у журналах, включених до категорії «Б», 5 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за роботою згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science 34/4, Scopus 162/7, Google Scholar 279/10. Отримано 3 патенти України на корисну модель.

Коментарі