Ви є тут

Інноваційні технології виробництва шкіряних і хутрових матеріалів та виробів


Номер роботи - P 46 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Инновационные технологий производства кожевенных и меховых материалов и изделий


Авторы:


Грищенко И.М., Гаркавенко С.С., Данилкович А.Г., Жигоцкий А.Г., Касьян Э.Е.,Коновал В.П., Лищук В.И., Плаван В.П., СкибаН.Е.


 


 


 


 


Innovative technologies for manufacturing the leather and fur materials and goods


Authors: GarkavenkoS. S., Grischenko  I.M., SkibaN. E., DanilkovichA. G., KasyanE. E., KonowalV. P., PlavanV. P., Zhygotsky A. G.,LischukV. I.


 

Автори:

Гаркавенко С.С., Грищенко І.М., Данилкович А. Г., Касьян Е.Є.,Коновал В.П., Плаван В.П., Скиба М.Є.,  Жигоцький О.Г., Ліщук В.І.

 

Представлена Київським національним університетом технологій та дизайну.

 

 

Створено наукові основи екологічно орієнтованих технологій наукові основи екологічно орієнтованих технологій, що не мали аналогів у світі, ресурсозберігаючого виробництва шкіряних і хутрових матеріалів, конкурентоспроможних взуттєвих і шкіряно-галантерейних виробів та утилізації вторинної сировини цих виробництв.

Отримано фундаментальні результати щодо встановлення закономірностейколоїдно-хімічних процесів перетворення натуральної сировини в шкіру і хутро, поєднання властивостей шкірянихматеріалів, антропологічних даних споживачів, соціально-етичного маркетингу та фізико-хімічних перетворень на різних стадіях переробки відходів шкіряного і взуттєвого виробництва.

Запропоновано нові підходи до розробки екологічно орієнтованих технологій з використанням квантово-хімічного дослідження взаємодії хімічних реагентів з колагеном шкіряно-хутрової сировини, багатокритеріальної оптимізації фізико-хімічних процесів у виробництві шкіри та хутра, нових методів автоматизованого проектування моделей взуття на основі поєднання властивостей шкірянихматеріалів, антропологічних даних споживачів та попиту на товари широкого асортименту і аналітичного моделювання утилізації вторинної сировини.

Розроблено технології виробництва шкіри та хутра забезпечують зменшення витрат хімічних матеріалів, води і енергії у 1,9-2,3 рази, вміст екологічно шкідливих матеріалів у відпрацьованих розчинах у 5,0-5,3 рази, в тому числі продуктів деструкції кератину до 38 раз та виготовлення виробів масового і спеціального призначення з комплексом високих експлуатаційних властивостей. Уперше в Україні розроблені технології автоматизованого проектування і новітні технології циклотермічного формування деталей та заготовок взуття широкого асортименту зі шкіри дало можливість скоротити тривалість підготовки нових моделей в 3-4 рази, витрати електричної енергії на 3 % та забезпечити економію натуральної шкіри на 4-5 %.

Еколого-економічний ефект від впровадження розроблених інноваційних технологій на підприємствах ПАТ «Чинбар», ПАТ «ШП«Світанок», АТ «Мioara» (Молдова), ЗАТ «ВОЗКО», ВАТ «Хутрофірма «Тисмениця», ВАТ «Прогрес», ВАТ «Взутекс», Київське КП .

Результати досліджень викладено у  7 монографіях, 20 навчальних посібниках,  532 статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 104 авторськими свідоцтвами і патентами. За даною тематикою захищено 8 докторських та 33 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні вченої ради Херсонського національного технічного  університету 14 вересня 2012 року о 10 годині в приміщенні конференцзалу головного корпусу, за адресою м. Херсон, Бериславське шосе, 24.

Метеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.