Ви є тут

Історія становлення та розвитку наукових основ автоматизації технологічних процесів у птахівництві


Номер роботи - M 77 ПОДАНА

Автори:


 Примак Е. И. PrymakE.I.


 

Автор: Примак О.І., к.і.н.

 

Представлена Національним університетом біоресурсів в природокористування України

 

Авторомвисвітлено історико-наукову картину розвитку автоматизації технологічних процесів і сформульовано аксіоми та наукові принципи стосовно автоматизації технологічних процесів у птахівництві.  

Розроблено періодизацію розвитку автоматизації технологічних процесів у птахівництві, удосконалено наукове визначення поняття наукового центру з автоматизації технологічних процесів у птахівництві.

Сформульовано наукові передумови дослідження історії автоматизації і систем землеробства на основі вчення про ноосфери; розроблено періодизацію еволюції теорії і практики автоматизації і систем землеробства, зроблена характеристика її періодів та етапів та  основні принципи, закономірності і тенденції еволюції автоматизації і вчення про системи землеробства.  

Удосконалено методологічний підхід до періодизації еволюції систем землеробства; відроджені забуті і замовчувані імена українських вчених, котрі доклали багатьох зусиль в розвиток автоматизації і систем землеробства; здійснено комплексну оцінку доробку наукових установ і навчальних закладів з розробки і удосконалення систем землеробства.  

 

Кількість публікацій:     36  статей.