Ви є тут

Ключові заходи із землеустрою у забезпеченні спроможності територіальних громад: межі, обмеження, моніторинг, оцінка


Номер роботи - M 38 ПОДАНА

Представлено Інститутом землекористування Національної академії аграрних наук України.

Автори:
1. ДЕРКУЛЬСЬКИЙ Роман Юрійович – кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник відділу експериментального проектування землекористування «Інноваційний центр» Інституту землекористування Національної академії аграрних наук України.
2. ДОРОШ Андрій Йосипович – доктор філософії, науковий співробітник відділу експериментального проектування землекористування «Інноваційний центр» Інституту землекористування Національної академії аграрних наук України.
3. ХАРИТОНЕНКО Роман Андрійович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу експериментального проектування землекористування «Інноваційний центр» Інституту землекористування Національної академії аграрних наук України.
4. БРАТІНОВА Марія Володимирівна – фахівець відділу експериментального проектування землекористування «Інноваційний центр» Інституту землекористування Національної академії аграрних наук України.

 Авторами доведено, що ключові заходи із землеустрою у забезпеченні спроможності територіальних громад, зокрема, такі як межі, обмеження, моніторинг, оцінка, є однією з найважливіших складових системи просторової організації економічних процесів. Обґрунтовано сучасний зміст землеустрою як процесу, та запропоновано логічно-смислову модель управління землекористуванням із оновленим визначенням об’єкта та суб’єкта управління територіально-просторовим розвитком. Розроблено відповідні науково-методичні рекомендації встановлення меж території територіальної громади. Досліджено проблематику встановлення меж територіальних громад, які перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), на території яких велися активні бойові дії в контексті повоєнного відновлення.

Запропоновано шляхи усунення недоліків, які виникають при розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок у територіальних громадах відповідно до чинної методики. Обґрунтовано науково-методичні рекомендації щодо застосування методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Доведено, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок як базис формування місцевих бюджетів може забезпечити сталі надходження в місцеві бюджети для повоєнної відбудови.

Запропоновано класифікацію режимоутворюючих водних об’єктів, яка є важливим етапом подальшого встановлення меж водоохоронних обмежень. Обґрунтовано концептуальні засади стратегічної екологічної оцінки в сфері землеустрою; критерії, методологію здійснення такої оцінки для документації із землеустрою та організаційно-економічний механізм забезпечення стратегічної екологічної оцінки в сфері землеустрою, які на сьогодні не визначено жодним нормативно-правовим документом і потребують наукового супроводу.

Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за останні 5 років

ДЕРКУЛЬСЬКИЙ Роман: Scopus 2/1,Google Scholar 27/2

ДОРОШ Андрій: Web of Science 3/1, Scopus 7/2, Google Scholar 134/7

ХАРИТОНЕНКО Роман: Web of Science 1/1, Scopus 6/2, Google Scholar 124/6

БРАТІНОВА Марія: Google Scholar 3/1

 

Кількість публікацій: 3 колективні монографії, 4 статті в журналах, включених до категорії «А» (у т.ч. 4 – у зарубіжних виданнях), 23 статті у журналах, включених до категорії «Б», 11 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за роботою згідно з базою даних Google Scholar складає відповідно: 84/4. Отримано 7 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

Коментарі