Ви є тут

Комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" у 7 книгах


Номер роботи - П 1 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Энергетика. Окружающая среда. Энергосбережение» в семи томах


Авторы: Маляренко В. А., Варламов Г. Б., Любчик Г. Н., Кривцова В. И., Олейников А. М., Яковлев А. И., Канило П. М.,                      Ровенский А. И.


 


 


 


“Energetics. Environment. Energy-saving”in seven volumes


AuthorsV.A.MalyarenkoG.B. Varlamov, G.M. Lubchic, V.I.Krivcova, O.M. Oleynicov, О.І. Yakovlev, P.M.Kanilo, О.І. Rovenskiy


 

Автори:

Маляренко В.А., Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Кривцова В.І., Олєйніков О.М., Яковлєв О.І., Каніло П.М., Ровенський О.І.

 

1. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. - К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2003.– 232 с.,

2. Невичерпна енергія:  Кн. 1. Вітроелектрогенератори. -Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2003. – 400 с.,   

3. Невичерпна енергія: Кн. 2. Вітроенергетика -Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2004. - 519 с.,

4. Невичерпна енергія: Кн. 3. Альтернативна енергетика -Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2006. – 643 с.,

5. Невичерпна енергія: Кн. 4. Вітроводнева енергетика. -Х.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ,–2007. – 606 с.; 

6. Енергія. Екологія. Майбутнє. – Х.: Прапор, 2003. - 464с.; 

7. Основи теплофізики будівель та енергозбереження. –Х.: "Видавництво САГА", 2006. – 484 с. 

 

Представлений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 

Загальний тираж підручників складає 11 000 примірників.

 

У комплексі підручників відображено стан і головні напрямки розвитку енергетики на сучасному етапі. За єдиною структурно–логічною схемою підготовки фахівців здійснено систематизацію загальних знань  про теоретичні основи, складові частини, технологічні та екологічні аспекти роботи об’єктів базової - традиційної, альтернативної – поновлювальної та малої – децентралізованої енергетики.

Розглянуто взаємозв’язок енерготехнологій, енерговиробництва та енергопостачання з фундаментальними проблемами механіки рідини і газу, технічної теплофізики, загальними питаннями екології та енергозбереження. Комплексність розгляду головних базових  положень дозволяє з єдиних  методичних позицій послідовно і максимально доступно викласти складні науково-технічні питання функціонування та розвитку сучасної енергетики, забезпечення енергонезалежності і енергобезпеки держави.

Методична досконалість комплексу підручників забезпечується широтою висвітлення змісту, встановленням логічних  зв’язків у межах усіх томів, варіюванням змістом вибіркової частини за рахунок достатніх обсягів самостійної роботи, що створює відповідну базу для забезпечення стійких глибоких знань у студентів.

Видано електронні версії підручників.

 

Громадське обговорення комплексу підручників відбулося  в Харкіському національному технічному університеті "ХПІ" 02 вересня 2011 року.