Ви є тут

Комплекс підручників "Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки" у 7 книгах


Номер роботи - П 2 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Комплекс учебников «Производство, испытания и эксплуатация ракетно-космической техники» в 7-ми книгахАвторы:Поляков Н.В., Гайдачук А.В., Кобрин В.Н., Джур Е.А., Манько Т.А., Санин А.Ф., Шептун Ю.Д., Джур О.Е., Кулик А.В., Хуторный В.В.  A complete set of textbooks «Production, test and operation of rocket and space technique» in 7 booksAuthors:Polyakov M.V., GaidatchoukO.V., KobrinV.M., Dzhur Y.O., Sheptun Yu.D., Man’ko T.A., Sanin A.F., Dzhur O.Y., Khutornyi V.V., Kulyk O.V.


 

Автори:

Поляков М.В., Гайдачук О.В., Кобрін В.М., Джур Є.О., Манько Т.А., Санін А.Ф., Шептун Ю.Д.,

Джур О.Є., Кулик О.В., Хуторний В.В.

 

1. Технологія виробництва літальних апаратів із композиційних матеріалів. – К: ІСДО. – 1995. – 376 с.

2. Герметичність в ракетно-космічній техніці. – Дніпропетровськ: ДДУ,1995. – 168 с.;

3. Твердопаливні ракетні двигуни. Матеріали і технології. – Дніпропетровськ: ДДУ,1999. – 320 с.;

4. Розвиток ракетно-космічної техніки в Україні. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2002. – 402 с.;

5. Полімерні композиційні матеріали в ракетно-космічній техніці. – К.: Вища освіта, 2003. – 399 с.;

6. Технологія виробництва ракетно-космічних літальних апаратів. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2007. – 480 с.;

7.Ракети-носії і космічні ступені ракет як об’єкти керування. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007.– 564 с.

 

Представлений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 

Загальний тираж підручників складає 10 000 примірників.

 

Комплекс підручників є першим національним виданням для підготовки висококваліфікованих фахівців ракетно-космічної галузі, створеним на основі особистого виробничого і освітянського досвіду розробки найсучасніших конструкцій літальних апаратів, організації процесу підготовки фахівців, запровадження новітніх форм і методів навчання, ефективних форм взаємодії в системі вищий навчальний заклад – виробниче підприємство.

Авторами вперше представлено унікальний теоретичний матеріал та розглянуто його практичну реалізацію в проектування і виробництво об’єктів космічної техніки. Викладений матеріал поєднано в логічну послідовність - від історичних моментів зародження і становлення ракетно-космічної галузі в Україні до принципів проектування, технології виробництва сучасних зразків ракетно-космічних літальних апаратів.

Комплект підручників за змістом повністю відповідає сучасним вимогам освіти, потребам економічного розвитку України, вирішує проблему кадрового забезпечення ракетно-космічної галузі.

Громадське обговорення комплексу підручників  відбулося   Національному технічному університеті  "Київський політехнічний інститут"  05 вересня 2011 року  о 15 годині.