Ви є тут

Комп’ютернi системи стеганографiчної обробки i захисту iнформацiї у цифровому звуковому мовленнi


Номер роботи - M 93 ПОДАНА

Автори:


 Компьютерные системы стеганографической обработки и защиты информации в цифровом звуковом вещанииАвтор:Пузыренко А. Ю. Acomputersystems of the information stegano­graphic processing and security in the digital audio broadcastingAuthor: PuzyrenkoO.Yu.


 

Автор: Пузиренко О. Ю.

 

Представлена Національним авіаційним університетом.

 

В роботі вдосконаленотеоретичну і програмно-технічну базу засобів систем цифрового звукового мовлення на основі розробки програмного забезпечення процесів комп’ютерної стеганографічної обробки і захисту інформації у цифровому звуковому мовленні (ЦЗМ) стандарту ETSİ EN300 401.

В удосконаленій системі ЦЗМ пропонується використати апарат комп’ютерних стеганографічних перетворень потоків аудіопрограм і додаткової інформації (Дİ), що завдяки організації субканалів передавання Дİ всередині інформаційного потоку аудіоданих програм дає можливість підвищення спектральної ефективності ЦЗМ на величину від 4,5 до 75% або ж збільшення середньої бітової швидкості їх аудіопотоків на величину до 12,5...14% від існуючих показників з підсумковим очікуваним приростом доходу від 13 до 20%.

У вдосконалених методах комп’ютерних стеганографічних перетворень запропоновано ввести етап обрання оптимальних програмних і відлікових контейнерів, за рахунок чого методи стали адаптовані до умов, коли в якості контейнерів виступають MPEG-скомпресовані аудіосигнали.

Автором для оцінки ефективності комп’ютерної стеганографічної системи на основі скомпресованих аудіоконтейнерів за індексом прихованої пропускної здатності використано модель рожевого шуму і психоакустичні моделі контейнерів, що дало можливість усереднити отримані результати на всю множину випадкових сигналів радіопрограм.

Кількість публікацій:    5   статей, 1 патент.