Ви є тут

Консервація донорської крові тварин факторами штучного гіпобіозу


Номер роботи - M 14 ПОДАНА

Автори:


 Автор: Арнаута А.В.   Author: ArnautaO.V.


 

АвторАрнаута О.В., к.в.н.

 

Представлена Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

 

Метоюроботи є вивчення особливостей метаболізму та збереженості крові за умов консервування факторами штучного гіпобіозу, тобто, впливу комбінованої дії СО2 та НСО3 на інтенсивність обміну речовин у донорській крові та можливості використання її для зберігання з наступною трансфузією.

Доведено можливість зниження інтенсивності метаболічних процесів у формених елементах крові за умови зберігання її в консервуючому середовищі, що містить підвищені концентрації основних форм вуглекислоти (НСО3-; рСО2).

Експериментально доведено, що трансфузія тваринам-реципієнтам консервованої крові з використанням бікарбонат-вуглекислотного розчину, не має протипоказань, а термін якісного зберігання консервованої донорської крові тварин, за умов комбінованого вуглекислотного гіпобіозу, може бути подовжений на 7-8 діб, порівняно з відомими аналогами. За результатами досліджень запропоновано рецепт нового «Бікарбонат-вуглекислотного» кровозберігаючого середовища.

Одержані результати розширюють та поглиблюють знання про механізм впливу вуглекислоти на розвиток стану штучного вуглекислотного гіпобіозу в цілому та безпосередньо в клітинах консервованої крові.

Науково-практична значимість роботи полягає в обґрунтуванні використання вуглекислотних компонентів у складі кровозберігаючого середовища з метою подовження терміну якісного зберігання консервованої донорської крові тварин.

 

Кількість публікацій:18,в т.ч. 12 статей, 5 тез доповідей.