Ви є тут

Конструктивні системи відновлення будівель та споруд, пошкоджених внаслідок воєнних дій


Номер роботи - M 30 ПОДАНА

Представлено Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Автори:
1. ГАСЕНКО Антон Васильович (1983 р.н.) – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
2. СЕМКО Павло Олександрович (1992 р.н.) – кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
3. УСЕНКО Дмитро Валерійович (1994 р.н.) – доктор філософії, доцент кафедри хімії та фізики Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
4. ОКСЕНЕНКО Катерина Олександрівна (1993 р.н.) – аспірантка кафедри будівельних конструкцій Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Метою роботи є розробка шляхом підбору, адаптації та удосконалення ресурсоощадних інженерних рішень та технологій відновлення конструктивної міцності сталезалізобетонних і трубобетонних несучих конструкцій, цегляних і спірально-фальцевих тонколистових сталевих огороджувальних конструкцій будівель та споруд, пошкоджених в результаті воєнних дій та терористичних актів.

Авторами розроблено та експериментально підтверджено методику виготовлення попередньо напружених нерозрізних сталезалізобетонних конструкцій із зменшеною металоємністю; передбачена можливість застосування фальцевих з’єднань ділянок відновлення сталевих огороджувальних самонесучих конструкцій спіральних силосів для сипучих матеріалів. Удосконалено типові ресурсоощадні конструктивні рішення самонапружених сталезалізобетонних конструкцій, що мають підвищений рівень живучості при наднормових навантаженнях техногенного характеру; конструкцію роз’ємних стиків несучих трубобетонних елементів, що відновлюються (заміняються) замість пошкоджених (зруйнованих чи частково деформованих) елементів;інженерну методику розрахунку міцності складно-навантаженої деформованої цегляної кладки при сумісній дії вертикального і горизонтального навантаження на основі теорії пластичності.

 Результати роботи впроваджені у 2010-2023 р.р. під час виконання проектів у більше 10 державних та приватних організаціях України, зокрема у містах Київ, Харків, Полтава, Кропивницький та ін.

 

Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс за останні 5 років

ГАСЕНКО Антон: Scopus – 32/4, Google Scholar – 103/5

СЕМКО Павло: Scopus – 8/2, Google Scholar – 17/3

УСЕНКО Дмитро: Scopus – 15/1, Google Scholar – 26/2

ОКСЕНЕНКО Катерина: Scopus – 2/1, Google Scholar – 9/1

Кількість публікацій: одноосібна монографія, 5 колективних монографії (у т.ч. 1 – у зарубіжному виданні), 17 статей в журналах, включених до категорії «А» (у т.ч. 17 – у зарубіжних виданнях), 17 статей у журналах, включених до категорії «Б». Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за роботою згідно з базами даних складає відповідно: Scopus 54/8, Google Scholar 52/11. Отримано 6 патентів України на корисну модель.

Коментарі