Ви є тут

Лікування ЛОР-хвороб з використанням високочастотного електрозварювання та лазерного випромінювання


Номер роботи - P 3 ПОДАНА

Автори:

Косаковський А.Л., Абизов Р.А., Божко Н.В., Шкоба Я.В., Косаківська І.А., Тімен Г.Е., Маринський Г.С., Чернець О.В., Ткаченко В.А., Семенов Р.Г.

Представлена Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

Проведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення актуальної наукової проблеми – підвищення ефективності хірургічного лікування хворих із захворюваннями ЛОР-органів шляхом розробки та впровадження оперативних втручань з використанням високочастотного електрозварювання та лазерного випромінювання і створення відповідних вітчизняних приладів та інструментів.

 Експериментально обґрунтовано та клінічно доведено ефективність застосування електрозварювальної технології у з’єднанні та роз’єднанні біологічних тканин без використання традиційних шовних матеріалів. Установлено, що методика електрозварювання забезпечує повне та щільне закриття рани з утворенням на її поверхні коагуляційних мас, що сприяє склеюванню її країв та забезпечується асептичність.

Досліджено результати впливу високочастотного струму та лазерного випромінювання на організм людини. Запропоновано нові підходи до лікування ЛОР-хвороб, в т. ч. онкологічних.

Розроблено прилади, які є джерелом високочастотного струму, та біполярні електроінструменти для операцій на ЛОР-органах, що дозволило створити вітчизняний високочастотний біполярний електрокоагулятор та розпочати його серійне виробництво, а також запровадити електрозварювальні технології при лікуванні ЛОР-захворювань та значно підвищити якість хірургічних втручань.

Впроваджено в практику хірургічні втручання на ЛОР-органах з визначенням оптимальних параметрів лазерного опромінювання при операціях на шкірі, м’яких тканинах, хрящах і слизовійї оболонці та відповідні пристрої для їх проведення.

Економічний та соціальний ефект від впровадження – уникнення або зменшення в 3-5 раз крововтрати під час операцій, скорочення тривалості хірургічних втручань.

Кількість публікацій: 242, в т.ч. в 6 монографій, атлас, підручник, 22 публікації у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 8 авторськими свідоцтвами СРСР та 56 патентами України (в  т. ч. 8 - патентів на винахід).

За даною тематикою захищено докторську, 6 кандидатських дисертацій.