Ви є тут

Методологія управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення


Номер роботи - M 70 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Методология управления метрологической надёжностью средств измерительной техники военного назначенияЯковлев М.Ю.Methodology of management metrology reliability of facilities of measuring technique of military-orientedYakovleva M.Y.


Автор: Яковлев М.Ю.

Представлена Академією Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Міноборони України).

Кількість публікацій: 125 наукових публікацій, в т.ч. 1 монографія, 9 методичних посібників, 58 статей (11- в реферованих виданнях), 57 тез доповідей, 3 авторські свідоцтва.

З метою підвищення ефективності метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки військового призначення, бойової готовності зразків озброєння і військової техніки автором розроблено методологію управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення.

Вперше запропоновано застосовувати принципи теорії управління для управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення на основі оцінювання, прогнозування та забезпечення їх метрологічної надійності. Це дозволило істотно підвищити точність та рівень метрологічної надійності на етапах проектування й експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення.

Теоретичні положення і практичні методи роботи дозволяють доповнити методологію проектування засобів вимірювальної техніки військового призначення. Запропоновані методи управління метрологічною надійністю дозволяють створювати засоби вимірювальної техніки військового призначення з високим рівнем метрологічної надійності із недостатньо стабільних елементів і тим самим істотно підвищити рівень точності серійних засобів вимірювальної техніки військового призначення.

Впровадження принципів управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки у практику забезпечить підвищення точності розрахункових оцінок надійності функціонування засобів вимірювальної техніки і зниження необґрунтованих витрат на її забезпечення.