Ви є тут

Міжмолекулярні взаємодії біологічно активних ароматичних речовин і ДНК у водному розчині


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М61

Міжмолекулярні взаємодії біологічно активних ароматичних речовин і ДНК у водному розчині

 

Євстигнєєв М.П.

 

Севастопольського національного технічного університету

 

 

 

44 статті, 29 тез  конференцій

        В роботі  отримано структурні та термодинамічні параметри асоціації молекул та їх комплексоутворення з ДНК. Виявлено внесок різноманітних фізичних взаємодій в стабілізацію комплексів. Запропоновано новий підхід для аналізу багатокомпонентних розчинів ароматичних біологічно активних сполук (БАС) з урахуванням всіх можливих міжмолекулярних взаємодій компонентів суміші. Запропонована фізична модель спільного зв'язування різноманітних ароматичних БАС з ядерною ДНК. Для досліджуваних груп продемонстрована потенційна можливість регулювання біологічної активності в комбінації ароматичних сполук і можливість кількісної оцінки очікуваного біологічного ефекту.