Ви є тут

Молекулярний дизайн функціоналізованих похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу


Номер роботи - M 14 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Молекулярный дизайн функционализированных производных 1,2,3-триазола и 1Н-тетразола”Походыло Н.Т.Molecular design of 1,2,3-triazole and 1H-tetrazole functionalized derivativesPokhodylo N.T.


Автор: Походило Н.Т.

Представлена Львівським національним університетом імені Івана Франка (МОН України).

Кількість публікацій: 16 статей, 9 тези доповідей.

Автором роботи розширено межі застосування реакцій циклізації азидів з метиленактивними сполуками. Розроблено методики синтезу і вперше одержано низку азидів гетероциклічного ряду. Опрацьовано нові варіанти циклізації арил(гетарил)азидів з функціоналізованими СН-кислотами різної будови. Запропоновано метод синтезу похідних триазолу з використанням стратегії мультикомпонентних реакцій. Знайдено нову реакцію бромування триазольного кільця.

Розширено межі застосування маловивченого способу синтезу тетразолів взаємодією амінів з етилортоформіатом і азидом натрію. Одержано нові похідні тетразолу, досліджено їхні властивості і знайдено нові приклади реакцій, що відбуваються як з розкриттям, так із збереженням тетразольного кільця. Описано нову реакцію розкриття тетразольного циклу. Досліджені реакції похідних тетразолу та 1,2,3-триазолу з арилацетонітрилами, що відбуваються за механізмом нуклеофільного заміщення в ароматичному ядрі.

Одержані сполуки, що відповідають критеріям лікоподібності, проходять дослідження на протиракову активність. Досліджено інші властивості цих речовин, що мають значення для техніки, зокрема застосування похідних триазолу і тетразолу як лігандів у комплексах з Cu(I) та як люмінесцентних комплексонів для лантаноїдів.