Ви є тут

Монографія "Іміджеві імперативи українського телебачення"


Номер роботи - M 0

М28

Автор: Андрющенко М.Ю.

Представлена Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

 

Имиджевые императивы украинского телевидения. – К.: Щек, 2008. – 215 с.

Автор: Андрющенко М.Ю.

 

The image creation of the Ukrainian television. – The monography. Kyiv, 2008.

Author: Andriushchenko M.

 

Кількість публікацій:монографія, 11 наукових праць.

 

У монографії "Іміджеві імперативи українського телебачення" ( К.: Щек, 2008 – 215с.), здійснено комплексне дослідження іміджу сучасного українського телебачення, умов і методів творення його на українському телебаченні. На прикладі роботи основних українських телеканалів вироблено теоретично-методологічні засади телевізійного іміджмейкерства з урахуванням особливостей сучасного українського ТБ.

В роботі систематизовано теоретичний досвід зарубіжної іміджелогії узагалі і телеіміджології зокрема.  Розглянуто філософські, психологічні, політико-економічні, дизайнерські проблеми сучасного телебачення й розроблено принципи оптимального поєднання культурологічних і прагматичних завдань телеіміджмейкерства.

Запропоновано методи створення позитивного іміджу ведучого телеканалу, телепрограми й телепередачі, які можуть стати рекомендаціями у роботі іміджмейкерів, теледизайнерів, режисерів і тележурналістів. В книзі досліджено творчий аспект телевізійної іміджелогії, значна увага приділяється психології творчості майстрів телебачення, філософським, економічним, політичним чинникам, що впливають на формування іміджу телеканалу, телепередачі, ведучого.

Розроблено методи творення позитивного іміджу ведучого, телевізійного каналу, телепередачі, які можуть бути використані для  теоретичних розробок в галузі телеіміджології та у практичній діяльності тележурналістів і телеіміджмейкерів. Доведено, що для поліпшення іміджу  телебачення до рівня світових стандартів необхідно його реформування у напрямку децентралізації, багатопрограмності, запровадження ринкових форм  праці, розвитку  ринку програм, ринку техніки і ринку кадрів.