Ви є тут

Монографія "Насильницькі вимагання майна в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання"


Номер роботи - M 8 ПОДАНА

Автори:


 Насильственные вымогательства имущества в Украине: криминологическая характеристика, детерминация и предупреждение.Автор: КолодяжныйМ.Г. Violent extortions of property in Ukraine: criminological description, determination and prevention.Author: Kolodyazhny M.G.


 

Автор:Колодяжний М. Г., к.ю.н.

 

Представлена Інститутом вивчення проблем злочинності НАПрНУ

 

Метою роботи є комплексна розробка кримінологічної характеристики вимагання майна, поєднаного з фізичним насильством, за слідчо-судовими матеріалами, яка включає аналіз кількісних і якісних параметрів даного різновиду корисливо-насильницької злочинності, детермінант, що її зумовлюють, особи вимагача і особи потерпілого, розробку науковообґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення практики запобігання насильницьким вимаганням.

В монографії здійснено поглиблену кримінологічну характеристику вимагання, поєднаного з фізичним насильством; створено узагальнений кримінологічний портрет злочинця-вимагача; здійснено типологію особи насильницького вимагача; ґрунтовно вивчено віктимологічні якості та риси потерпілих від насильницьких вимагань; розроблено проект концепції регіонального плану заходів запобігання вимаганням майна.  

Удосконалено пропозиції щодо спеціального запобігання насильницьким вимаганням, де блокування розглядається як один із його напрямів, систему заходів з підвищення ефективності профілактики цього соціального явища.

Сформульовані в монографії теоретичні положення та пропозиції можуть бути використані:

у науково-дослідній діяльності – для подальшого розроблення проблем запобігання насильницьким вимаганням;

у правотворчій діяльності – з метою удосконалення ст. 189 Кримінального кодексу України та розробки державної й регіональних програм запобігання злочинності;

у правозастосуванні – з метою підвищення ефективності запобіжної діяльності правоохоронних органів та інших суб’єктів щодо запобігання вимаганням, поєднаним із фізичним насильством;

у навчальному процесі – при підготовці відповідних розділів підручників і науково-практичних посібників з теорії кримінології, суміжних дисциплін.

 

Кількість публікацій: 14.