Ви є тут

Монографія у двох частинах"Софія Русова: З маловідомого і невідомого"


Номер роботи - M 0

М29

Автор: Джус О.В.

 

Представлена Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника.

София Русова: С малоизвестного и неизвестного (Часть 1. "Несторка украинской педагогической литературы…". – Ивано-Франковск: Гостинец,  2006. – 456 с.; Часть 2. "Сеньйорка украинских женщин…". –  Ивано-Франковск: Гостинец, 2007. – 364 с.)

Автор: Джус О.В.

 

Sofia Rusova: The Little Knowns and the Unknowns ( Part I. "Nestorina of the Ukrainian Pedagogical Literature…". – Ivano-Frankivsk, 2006. – Gostynec. – 456 p.; Part II. "The Senora of the Ukrainian Womenkind…"– Ivano-Frankivsk, 2006. – Gostynec. – 364 p.).

Author: Dzhus O.

 

Кількість публікацій:монографія, 41 наукова праця.

 

Монографія "Софія Русова: З маловідомого і невідомого" (Частина 1. "Несторка української педагогічної літератури". – Івано-Франківськ: Гостинець,  2006. – 456с.; Частина 2. "Сеньйорка українського жіноцтва". –  Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. – 364с.), – це унікальне зібрання творчого доробку одного з чільних репрезентантів української педагогічної думки, визначного громадсько-культурного діяча, палкого популяризатора і поборника національного державотворення Софії Федорівни Русової.

До першої частини – "Несторка української педагогічної літератури" – увійшли наукові та науково-популярні статті, замітки, огляди, переклади, рецензії педагогічної тематики С.Ф.Русової, вміщені на сторінках західноукраїнських періодичних видань і часописів українського зарубіжжя першої третини XX ст., та рукописи вченої, зосереджені в архівах України.

Друга частина роботи – "Сеньйорка українського жіноцтва" – включає статті С.Ф.Русової, тексти її виступів, меморандумів, звернень до різних міжнародних інституцій, у яких актуалізується "жіноче питання", а також публікації про неї політичних, громадських, культурно-освітніх діячів і педагогів XX ст., які згруповані у чотири розділи: "Жінка-українка мусить служити національному ідеалові", "Жіноче слово" в обороні України й українства", "Натхненниця національного жіночого поступу в Західній Україні", "Життєвий подвиг і творча спадщина Софії Русової в оцінці громадськості Західної України та зарубіжжя". Ця частина праці включає також вступну статтю З.І.Нагачевської  "-Ви все були ідеалом громадянки-Українки" та додаток.

Монографія "Софія Русова: З маловідомого і невідомого" адресована науковцям, широкому колу педагогічної громадськості, організаторам сучасного українського жіночого руху, працівникам культурно-освітніх установ.