Ви є тут

Морфофункціональні зміни яєчників ссавців при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини


Номер роботи - M 81 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Морфофункционые измененияяичников млекопитающихся животных при парентеральном введении ксеногенной спинномозговой жидкости.Бессалова Е.Ю.


Автор: Бессалова Є.Ю.

Представлена Кримським державним медичним університетом імені С.І.Георгієвського (МОЗ України).

Кількість публікацій: 58 наукових публікацій, в т .ч. 26 статей, 32 тези доповідей.

Роботу присвячено вивченню біологічних властивостей спинномозкової рідини як гуморального середовища центральної нервової системи, її ролі в регуляції функції жіночої репродуктивної системи, та морфології яєчників і пов`язаних з ними показників фертильності поліестричких ссавців (білих щурів та свиней) в нормі та при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини лактуючих корів (як модель пригнічення функції яєчників, оскільки лактація є причиною фізіологічної ановуляції).

Одержано нові дані, які характеризують морфофункціональні зміни яєчників, а також показники фертильності білих щурів та свиней при парентеральному введенні прижиттєво взятої спинномозкової рідини великої рогатої худоби на різних етапах постнатального розвитку за допомогою фізіологічних, морфологічних, морфометричних і статистичних методів дослідження.

Вивчено вплив спинномозкової рідини на структуру та функцію яєчників за умови її введення в періодах новонародженості, статевого дозрівання та зрілому віці. З`ясовано, що спинномозкова рідина лактуючих корів пригнічує функції репродуктивної системи самок поліестричних ссавців. Виявлені затримка приросту маси і термінів настання статевої зрілості, зміни естральних циклів (збільшення тривалості циклу, скорочення фази проеструсу, подовження еструсу і діеструсу), зниження показників фертильності, зміни органометричних показників гонад, а також співвідношення генеративних елементів і строми, показників фолікулогенезу, зміни гістотопографії ліпідів у гормоносинтезувальних структурах яєчника. При введенні спинномозкової рідини самкам свиней виявлені відсутність (припинення) естральних циклів та безплідність, морфологічною основою якої є ановуляція та активація атретичиого процесу в яєчниках.

Знання вказаних принципів є необхідним для перспективи можливого використання ліквору як біологічного субстрату (при розробці ліків в медицині, ветеринарії та тваринництві).