Ви є тут

Митрополит Андрей Шептицький: соціально-економічна візія


Номер роботи - M 69 ПОДАНА

Представлено Інститутом українознавства імені І. Крип’якевича НАН України.

Автори:
ПАСІЦЬКА Оксана Ігорівна - доктор історичних наук, старший наукового співробітника Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

На основі архівних матеріалів, періодичних видань, музейних експонатів, творчої спадщини митрополита Андрея Шептицького, української та зарубіжної історіографії досліджено соціально-економічну доктрину митрополита Андрея Шептицького, який був теоретиком і практиком утвердження християнської соціально-економічної політики церкви. Греко-католицька церква, зокрема Кир Андрей, відіграли важливу роль у побудові демократичного суспільства. Підставою політичної незалежності митрополит вважав економічну самостійність та господарську самоорганізованість. Це стимулювало його до активної участі у соціально-економічній сфері, де він зумів реалізувати себе не лише як теоретик, а організатор, підприємець та кооператор, промотор економічної освіти та національного виробника, акціонер та меценат, який працював для добра суспільства.

Соціально-економічна візія митрополита Андрея Шептицького відображена у формі короткометражних документальних фільмів та відеозаписів, над якими дослідниця працювала не лише як авторка, а як ведуча та режисер.

Кількість публікацій: 2 колективні монографії, 5 статей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно Google Scholar 7/2.

Коментарі