Ви є тут

Надійність елементів металоконструкцій під дією випадкових змінних навантажень


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М62

Надійність елементів металоконструкцій під дією випадкових змінних навантажень

 

Махінько А.В.

 

Полтавський національний технічний університет  імені Юрія Кондратюка

 

 

 

2 монографії, 34 статті

Автором розроблено аналітичні імовірнісні моделі максимумів випадкових тимчасових навантажень з урахуванням їх сумісної дії на елементи конструкцій. Запропоновано аналітичні методики розрахунку надійності елементів металоконструкцій. Наведено рекомендації щодо оцінки оптимального рівня надійності сталевих елементів залежно від класу відповідальності будівель і споруд. Проведено комплекс експериментальних досліджень імовірнісної природи пульсаційної складової вітрового навантаження на найбільшій в Україні Новоазовській вітроелектростанції.