Ви є тут

Наукове обґрунтування та розробка ефективних технологій ведення гірничих робіт в умовах глибоких шахт із застосуванням спеціальних мобільних функціонально пов’язаних систем


Номер роботи - P 30 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Научное обоснование и разработка эффективных технологий ведения горных работ в условиях глубоких шахт с применением специальных мобильных функционально связанных систем Авторы:Бешта А.С., Вовченко А.Р., Гринев В.Г., Грядущий В.Б., Житленок Д.М., Коваль А.Н., Лобода В.В., Пашковский П.С.,Самуся В.И., Стариков Г.П.   ScientificgroundanddevelopmentofeffectivetechnologiesofminingworksrealizationintheofdeepminesconditionswiththeuseofthespecialmobilefunctionallylinkedsystemsAuthors:Beshta A., Vovchenko A., Grinjov V.,Griadushchy B ., Zhitlyonok D., Kovalj A., Loboda V., Pachkovsky P., SamusyaV., StarikovG.


 

Автори:

Бешта О.С., Вовченко А.Р., Гріньов В.Г., Грядущий В.Б., Житльонок Д.М.,

Коваль А. М., Лобода В.В., Пашковський П.С., Самуся В.І., Старіков Г.П.

 

ПредставленаІнститутом фізики гірничих процесів НАН України.

 

Авторами вперше отримані результати фундаментальних досліджень процесу масоперенесення метану у вугільних масивах і механізмів його десорбції. Це дало можливість забезпечити раціональне навантаження на очисні і підготовчі вибої глибоких шахт за рахунок застосування мобільних функціональних взаємопов'язаних систем підземного базування, які максимально наближені до місць ведення гірничих робіт.

Комплексний підхід до вирішення проблем ведення гірничих робіт в умовах глибоких шахтзабезпечує ефективну роботу вибоїв незалежно від газоносності вугілля і порід, скорочує на 60÷70% непродуктивні витрати  електроенергії при виробленні і транспортуванні пневмоенергії і газоподібного азоту, заощаджує кошти при заміні енергоємних поверхневих компресорних станцій, під час ліквідації пожеж і наслідків вибухів в шахтах, забезпечує ефективне та безпечне відпрацювання горизонтів глибоких шахт, а також дає можливість своєчасної евакуації людей з підземних горизонтів мобільними підйомними установками для аварійно-рятувальних робіт.

Сумарний економічний ефект від впровадження розробок складає 1,3 млрд. грн.

 

Наукові результати опубліковано у 6 монографіях,  187 статтях (8 - у реферованих журналах, загальний індекс цитування  (SCOPUS) – 8). Отримано 40 авторських свідоцтв і патентів.  Захищено 3 докторських та 4 кандидатські  дисертації.

 

 Громадське обговорення роботи відбулося    Донецькому  державному інституті по проектуванню шахт "ДОНГІІПРОШАХТ" на засіданні науково - технічної ради  20 вересня  2011 року о 14.00 ( актовий зал  інституту).