Ви є тут

Наукове обґрунтування та розробка технічних рішень, що забезпечують економічну ефективність залізничної колії на ділянках складного плану


Номер роботи - M 11 ПОДАНА

Автори:

 


Авторы:Арбузов М.А., Губарь А.В.


 


Authors: Arbuzov M.A., Gubar A.V


 

Автори Арбузов М.А., к.т.н., Губар О.В., к.т.н.

 

Представлена Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.

 

 

Метою роботи є підвищення економічної ефективності використання безстикової колії на кривих ділянках шляхом розробки та впровадження нової конструкції рейкових скріплень, які дають можливість регулювати ширину колії.

 Авторами обґрунтовано теоретичні підходи до параметрів проміжних рейкових скріплень для залізобетонних шпал, що дозволило розширити сферу застосування залізобетонних шпал і обґрунтувати відсутні на теперішній день норми улаштування ширини колії для кривих з радіусами менше 350 м.

Запропоновано методику контролю рівня затяжки гайок клемних болтів проміжного рейкового скріплення типу КБ та СКД з використанням розробленого електронного динамометричного ключа. Вперше для визначення нейтральної температури рейкової пліті використано магнітний метод, заснований на відносній магнітній проникності феромагнітного матеріалу.

 Розроблено нову конструкцію скріплення типу СКД65 та нормативний документ Укрзалізниці - "Інструкцію зі складання та поточного утримання колії зі скріпленнями типу СКД65".

 Розроблено прилад для вимірювання нейтральної температури, що дозволяє визначити температурно-напружений стан як будь-якої ділянки, так і всієї пліті у цілому, та електронний динамометричний ключ для вимірювання крутного моменту затяжки гайок клемних болтів, що підвищує безпеку руху поїздів.

 

Кількість публікацій: 28,в т.ч. 6 статей, 2 інструкції, 13 тез доповідей, 7 патентів.