Ви є тут

Обчислювальні методи обробки даних для автоматизованого виявлення об’єктів зі слабким блиском


Номер роботи - M 10 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Вычислительные методы обработки данных для автоматизированного обнаружения объктов со слабым блеском


Авторы:Брюховецкий А.Б., Власенко В.П., Кожухов А.М.


 


 


 


Computational methods of the data processing for automated faint objects detection


Authors: BryukhovetskiyO.B. VlasenkoV.P., KozhukhovO.M


 

Автори: Брюховецький О.Б.,  Власенко В.П.,  Кожухов О.М.

 

Представлена  Національним центром управління та випробувань космічних засобівДержавного космічного агентства України

 

В роботі вирішено проблему розробки ефективних обчислювальних методів обробки даних для автоматизованого виявлення об'єктів зі слабким блиском при прийнятних обчислювальних витратах.

Розроблено ітераційний метод оцінки місцезнаходження об'єкту на цифровому зображенні на фоні завади з невідомими параметрами; метод попередньої селекції цифрових зображень об'єктів; метод складання кадрів з накопиченням сигналу від об'єктів зі слабким блиском і ненульовим видимим рухом; метод високочастотноїфільтрації зображень; обчислювальний метод обробки даних для оцінки видимого блиску об’єкту; двоетапний ієрархічний обчислювальний метод обробки даних для виявлення об'єктів зі слабким блиском; амплітудно-координатний обчислювальний метод обробки даних для виявлення об’єкту та оцінки параметрів траєкторії його видимого руху за сукупністю позначок, попередньо віднесених до одного об’єкту.

Розроблені методи впроваджені у програмному комплексі автоматизованого виявлення астероїдів та комет CoLiTec, який успішно застосовується  у двох обсерваторіях, що спостерігають астероїди, та у програмному забезпеченні для обробки сканованих фотоплатівок у ГАО НАН України. Обсерваторії, що використовують даний програмний комплекс, входять до 15 найпродуктивніших обсерваторій зі спостережень астероїдів у світі (восьме та тринадцяте місце).

За допомогою програмного комплексу відкрито дві комети та більш ніж 800 астероїдів.

 

Кількість публікацій: 30, в т.ч. за темою роботи 10 статей,  отримано 2 патенти.