Ви є тут

Обґрунтування психофізіологічних критеріїв прогнозування професійної придатності військових пілотів до участі у миротворчих операціях


Номер роботи - M 0

М58

Автор: Швець А.В.

 

Представлена Науково-дослідним інститутом проблем військової медицини Збройних Сил України.

Обоснование психофизиологических критериев прогнозирования профессиональной пригодности военных пилотов для участия в миротворческих операциях

Автор: Швец А.В.

 

Substantiation of psychophysiological criteria to forecasting the professional suitability of the military pilots participating in peacekeeping operations

Author: Shvets A.

 

Кількість публікацій: 35 наукових робіт (навчальний посібник, методичні рекомендації, 28 статей, 5 тез доповідей), 1 свідоцтво про авторське право.

 

Автором роботи запропоновано нові підходи до вирішення проблеми прогнозування професійної придатності військових пілотів до участі у миротворчих операціях.

Оцінено працю миротворців льотного складу в Ліберії за параметрами шкідливості, важкості та напруженості. Виділено три інтегральні факторні моделі, що характеризують професійно важливі психофізіологічні, психологічні, соціально значимі якості вертольотчиків-миротворців. Розроблено оригінальні підходи для оцінки професійно важливих якостей. Узагальнення всієї інформації, отриманої за трьома  психофізіологічними методиками, з наступною інтеграцією результатів тестування досліджуваних за допомогою рейтингових оцінок, а також використання побудови відповідного прогнозуючого рівняння дало надійний результат. Запропоновано інтегральні характеристики та критерії для прогнозування трьох найважливіших компонентів ефективності професійної діяльності пілотів-миротворців (коефіцієнт детермінації 26-53%).

Ефективність рейтингової регресійної моделі при прогнозуванні придатності осіб до льотної діяльності була в 2,7 рази вище традиційних  вітчизняних та закордонних аналогів. Установлено високу прогностичну цінність (80%) застосування інтегрального рейтингового підходу.

На основі вивчення професійно важливих психофізіологічних і особистісних якостей розроблено детальний багаторівневий алгоритм прогнозування професійної придатності вертольотчиків до участі у миротворчих операціях з використанням системи інтегральних рейтингових оцінок. Розроблено рекомендації з удосконалення психофізіологічного контролю за льотним складом, залученим до миротворчих операцій