Ви є тут

Оптимізація діагностики та лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням.


Номер роботи - M 0

М59

Автор: Кушніренко І.В.

 

Представлена Державною установою "Інститут гастроентерології АМН України".

Оптимизация диагностики и лечения рефрактерной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, сочетанной с ожирением

Автор: Кушниренко И.В.

 

Optimization of diagnostics and treatment of refractory gastroesophageal reflux disease combined with obesity

Author: Kushnirenko I.

 

Кількість публікацій: 24 наукові роботи (3 методичні рекомендації, 11 статей, 10 тез доповідей), 1 патент.

 

Автором роботи встановлено закономірності розвитку рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням. Визначено характер змін моторно-евакуаторної функції шлунка, тривалість епізодів дуоденогастрального рефлюксу, найбільш впливові компоненти складових рефлюксату та їх ушкоджуюча дія на слизову оболонку езофагогастро-дуоденальної зони, стан оксидативного гомеостазу. Обґрунтовано нові підходи до раціональної терапії, спрямованої на корекцію функціональних і морфологічних порушень.

Застосування розробленого автором неінвазивного ультразвукового способу діагностики дуоденогастрального рефлюксу та моторно-евакуаторних порушень дозволило визначити його наявність у 81% хворих з високою діагностичною чутливістю та специфічністю. Застосування розробленого лікувального комплексу дозволило досягти регресії клінічних проявів у 74% хворих з ожирінням, покращити моторно-евакуаторну функцію шлунка у 57%, досягти повної ліквідації дуоденогастрального рефлюксу у 50% пацієнтів, нічних кислотних проривів у 100%. Відновлення балансу у системі окислювального гомеостазу за рахунок зменшення накопичення вторинних та кінцевих продуктів перекисного окислення ліпидів та посилення ферментативної ланки антиоксидантного захисту сприяло зменшенню запальних реакцій та покращенню морфологічного стану слизової оболонки шлунка хворих.

Результати дослідження впроваджено в 6 лікувальних закладах м. Дніпропетровська та Черкаської області, що підтверджено відповідними актами впровадження. Результати досліджень використовуються в навчальному процесі вищих медичних навчальних закладів.