Ви є тут

Організація науково-дослідної діяльності старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі


Номер роботи - M 18

Автори:

Организация научно-исследовательской деятельности учеников в общеобразовательном учебном заведении

Васильева С.А.

Organization to research activity pupil in general educational institutions

Vasуlyeva S.O.

Автор: Васильєва С.О.

Представлена Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С.Сковороди (МОН України).

Кількість публікацій: 26 наукових праць, в т.ч. 2 методичні рекомендації, 2 навчально-методичні посібники.

Автором обґрунтовано та експериментально перевірено етапи організації науково-дослідної діяльності старшокласників у наукових товариствах загальноосвітніх навчальних закладів (мотиваційно-підготовчий, змістово-процесуальний, аналітико-корекційний) та запропоновано моделі такої організації.

Розкрито зміст функцій науково-дослідної діяльності учнів (виховна, освітня, креативна, комунікативна, самореалізації); уточнено способи організації науково-дослідної діяльності старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до етапів її здійснення; конкретизовано поняття "науково-дослідна діяльність учнів" з позиції результативності такої діяльності для учнів та педагогічні умови успішності підготовки вчителів до здійснення такої діяльності (соціальні; психологічні; організаційні; професійно-педагогічні.

Автором розроблено методичні рекомендації для вчителів з підготовки учнів до науково-дослідної діяльності, що дістало відображення в програмі "Організація дослідної діяльності старшокласників у наукових товариствах", яка пройшла дослідно-експериментальну перевірку у загальноосвітніх навчальних закладах Ленінського району м. Харкова № 13, 126, 152 і може використовуватися в процесі організації науково-дослідної діяльності старшокласників у наукових товариствах загальноосвітніх навчальних закладів.