Ви є тут

Патогенетичні механізми розвитку сексуальної дисфункції у чоловіків і розробка нових ефективних методів її комплексної корекції


Номер роботи - M 0

М55

Автор: Воробець Д.З.

 

Представлена Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького.

Патогенетические механизмы развития сексуальной дисфункции у мужчин и разработка эффективных методов ее комплексной коррекции

Автор: Воробец Д.З.

Pahhogenic mechanisms of mens sexual dysfunction development and inventing of new effective methods for its treatment

Author: Vorobets D.

 

Кількість публікацій: 49 наукових робіт (монографія, 6 методичних рекомендацій, 30 статей в т.ч. 6 одноосібних, 12 тез доповідей).

 

Мета роботи - підвищення ефективності лікування сексуальної дисфункції у чоловіків шляхом комплексного вивчення індивідуальної та подружньої
дезадаптації; різних форм еректильної дисфункції та їх
поєднань, особливо після урологічних операцій на малому тазу та відповідної розробки терапевтичних алгоритмів.

В роботі отримано дані про патогенетичні механізми розвитку
сексуальної дисфункції у чоловіків та можливості її комплексної корекції.
Вивчено зміни кавернозного кровоплину при еректильній дисфункції за даними
кольорової ультразвукової доплерографії, а також вплив інтракавернозних
ін'єкцій вазоактивних речовин на функціональний стан кавернозних артерій.

Виявлено зміни гормонального фону при розвитку часткового андрогенного дефіциту в чоловіків літнього віку, що супроводжується еректильною та сексуальною дисфункцією. На морфологічному та біохімічному рівнях досліджено ендотеліальну дисфункцію, як основу органічних порушень
еректильної функції, етіологію, патогенез, алгоритм діагностики та лікування передчасної евакуляції в рамках чоловічої сексуальної дисфункції. Визначено причини розвитку чоловічої дисоргазмії та оцінено ефективність лікування даної патології.

Розроблений комплексний діагностично-лікувальний алгоритм дозволяє покращити економічну ефективність лікування чоловіків з сексуальною дисфункцією на 22%.

Результати роботи впроваджено в клінічну практику Львівської та Луганської обласних клінічних лікарень, Інституту урології АМН України, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та Буковинського державного медичного університету.