Ви є тут

Педагогічні умови організації виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М90

Педагогічні умови організації виробничого навчання учнів професійно-технічних  навчальних закладах швейного профілю

 

Гриценюк І.А.

 

Інститут педагогічної освіти і  освіти дорослих

 

 

 

 

    14 статей, 1  методична рекомендація, 2 тези конференцій

В роботі розкрито сутність професійної діяльності кваліфікованого робітника з професії "Кравець" в умовах динамічного розвитку сучасних підприємств швейної галузі, теоретично обґрунтовано концептуальні засади організації виробничого навчання в професійно-технічних  навчальних закладах (ПТНЗ) швейного профілю, обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність інтерактивних форм і методів виробничого навчання, його комплексне навчально-методичне забезпечення.