Ви є тут

Підручник "Хірургія" у 2 томах


Номер роботи - П 1 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Учебник "Хирургия" в 2 томахБерезницкий Я.С., Клименко В.Н., Хапатько Г.Е.,Шаповал С.Д.,Шидловский В.А.  Textbook “Surgery” in 2 volumesBereznitskiy Y.S., Klimenko V.M.,Hapatko G.Y., Shapoval S.D.,Shidlovskiy V.O.


 

Автори:

Березницький Я.С., Клименко В.М., Хапатько Г.Ю., Шаповал С.Д., Шідловський В.О.

 

1. Хірургія. том 1.- Дніпро-VAL, 2006. – 443 с.;

2. Хірургія. том 2.-Дніпро-VAL, 2007. – 627 с.;

 

ПредставленийМіністерством освіти і науки України.

 

Загальний тираж підручників складає 4000 примірників.

 

Підручник став невід'ємним елементом освітнього процесу у вищих  медичних навчальних закладах України і є відповіддю вчених-хірургів на потребу створення в Україні власної, сучасної, практично орієнтованої системи навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців-практиків згідно нової концепції перебудови вищої медичної школи в Україні з втіленням принципів кредитно-модульної системи та управління якістю навчання. Він має єдину структуру та стиль викладання матеріалу, що забезпечує краще його сприйняття і поступове накопичення знань та вмінь. Такий  підхід дає змогу більш якісно засвоїти діагностичний і лікувальний алгоритми для покращення якості підготовки фахівця. 

У підручнику наведено нові наукові дані, знання яких потребує сучасний лікар. Вперше висвітлено питання стандартизації надання медичної допомоги та оптимізації формування клінічного діагнозу, що відображено у розроблених за всіма нозологічними формами клініко-статистичних класифікаціях хвороб з макетами формування клінічного діагнозу, що є вкрай важливим як для студентів, так і для молодих лікарів.

Перший том висвітлює питання загальної хірургії, догляду за хірургічним хворим та десмургії. Вперше викладено проблеми обстеження хірургічного хворого та документування його стану. У другому томі наведено важливі для засвоєння теми розпізнавання та формування клінічного діагнозу і у вигляді окремих модулів представлені основні соціально значущі гострі та хронічні хірургічні захворювання, принцип викладання яких наближено до практичної діяльності лікаря.

Обидва томи підручника мають додатки, до яких віднесено клінічні завдання та тести самоконтролю знань, диференційно-діагностичні таблиці та клінічні завдання кластерного типу для підготовки до проблемно орієнтованого державного контролю теоретичних знань та практичних навичок.

Підручник видано і  у електронному  вигляді. Готується його видання в  Російській Федерації.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Національний медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 29 червня 2010 року.