Ви є тут

Підвищення ефективності протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання працюючих


Номер роботи - M 0

М49

Автори: Чеберячко С.І., Радчук Д.І., Чеберячко Ю.І.

 

Представлена Національним гірничим університетом.

Повышение эффективности противопылевых средств индивидуальной защиты органов дыхания работающих

Авторы: Чеберячко С.И, Радчук Д.И., Чеберячко Ю.И.

 

An Increase of Efficiency of Aerosol Means of Individual Protection of Breath Organs

Authors: Cheberyachko S., Radchuk D., Cheberyachko U.

 

 

Кількість публікацій:  17 наукових робіт (монографія, 16 статей), 2 патенти.

 

У роботі  запропоновано вирішення актуального науково-технічного завдання - підвищення ефективності протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання, що полягає у збільшенні пиломісткості фільтрувальних елементів і строку їх служби, зменшенні початкового опору дихання і вартості фільтрів.

Авторами проведено аналіз технічних характеристик респіраторів багаторазового використання, властивостей фільтрувальних матеріалів і конструкцій фільтрувальних елементів. Визначено основні причини погіршення якості респіраторів та шляхи її покращення. Встановлено взаємозв’язок між властивостями фільтрувальних матеріалів та конструктивними параметрами фільтрів.

Запропоновано математичну модель розподілу швидкості фільтрації за висотою гофри фільтра. Розроблено інженерну методику розрахунку фільтрів. Виготовлено нові зразки протипилових фільтрів.