Ви є тут

Підвищення якості та безпеки яблучного соку для дитячого і дієтичного харчування


Номер роботи - M 36

Автори:

Повышение качества и безопасности яблочного сока для детского и диетического питания

Матко С.В.

Improving quality and safety of apple juice for children and diet nutrition

Matko S. V.

Автор: Матко С.В.

Представлена Національним університетом харчових технологій (МОН України).

Кількість публікацій: 15 наукових праць, в т.ч. 7 статей, 8 тез доповідей, 4 патенти України.

Сьогодні у консервній галузі для очищення соку використовують ферментні препарати, діоксид кремнію, танін, що є небажаними для виробництва соків для дитячого і дієтичного харчування. Автором роботи запропоновано удосконалити технологію виробництва яблучного соку шляхом його адсорбційного очищення від важких металів і мікроорганізмів. Адсорбент (палигорськіт) є екологічно чистим, дешевим і ефективним.

Дослідження показали його високу адсорбційну спроможність до важких металів, а саме: вміст в очищених розчинах міді зменшується в 1,5 рази, свинцю та цинку – в 1,7, кадмію – в 2,7, ртуті – в 4,75. Вміст бактерій і грибів знижується в очищеному соку в 2 - 4 рази, що говорить про асептичні властивості адсорбента. Підібрано оптимальні технологічні параметри очищення яблучного соку.

Пояснено механізм адсорбційних процесів, що розширило теоретичні уявлення про масообмінні процеси на межі поділу фаз «тверде тіло – рідина» і використано для вирішення задач оптимізації досліджуваних процесів. Паралельно із адсорбцією важких металів і шкідливих мікроорганізмів палигорськіт поглинає частину пектинових речовин, колоїдів, підвищуючи прозорість яблучного соку, що покращує товарний вид продукту, дає можливість використовувати його для подальшого концентрування.

Розроблену і запатентовану технологічну схему очищення яблучного соку палигорськітом впроваджено на Овруцькому заводі продтоварів (економічна ефективність впровадження схеми складає 4,7 тис.грн/рік).