Ви є тут

Підвищення якості та продуктивного потенціалу культурних рослин на основі фізіолого-генетичних та агрохімічних заходів


Номер роботи - M 19 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Цикл научных работ «Повышение качества и продуктивного потенциала культурных растений на основе физиолого-генетических и агрохимических методов»Авторы: Починок В.М.,Оксем Л.Л., Паланица М.П.,Груша В.В. Оn the cycle of scientific works«Increase of the quality and productive potential of the cultural plants based on physiological-genetic and agrochemicalmethods»Authors: Pochinok V.M., Oksem L.L., Palanytsya M.P., Grusha V.V.


 

Автори: Починок В.М., к.б.н., Оксьом Л.Л., к.б.н., Паланиця М.П., к.б.н., Груша В.В., к.б.н.

 

Представлений Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України

 

Дослідження авторів спрямовані на вивчення інтегральних підходів для підвищення якості та продуктивного потенціалу культурних рослин. Результати представлених робіт суттєво розширюють уявлення про генетичну і фізіологічну природу формування якості, зокрема зерна озимої м’якої  пшениці, заходи хімічного захисту та екологічної безпечності сільськогосподарської продукції.

На основі отриманих знань про систему генетичного контролю вмісту білка в зерні і фізіологічні основи формування якості розроблено систему скринінгу генотипів пшениці, які поєднують в собі високу врожайність і якість зерна. Розроблено методи генетичного поліпшення сортів пшениці за ознакою якості зерна. З метою захисту культур від засмічення бур'янами розроблено метод підвищення фітотоксичності  гербіцидів за рахунок індукції окислювальних реакцій. Розроблено шляхи мінімізації надходження радіонуклідів в рослини на забруднених радіонуклідами ґрунтах зони Полісся України.

 

Кількість публікацій: 69   наукових  публікацій,в т.ч. 1  монографія,  30  статей, 36  тез доповідей, 2 патенти.