Ви є тут

Побудова системи обчислювальних технологій для прогнозування нафтогазоносності геологічних утворень на основі комплексного аналізу даних сейсморозвідки і свердловинної геофізики (СОТКАД)


Номер роботи - M 0

М95

Автори: Кузьменко П. М., Скляров С.О., Тищенко А.П.

 

Представлена Дочірнім підприємством "Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості" (ДП "Науканафтогаз") Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Постороение системы вычислительных технологий для прогнозирования нефтегазоносности геологических образований на основе комплексного анализа данных сейсморазведки и скважинной геофизики

Авторы: Кузьменко П.М., Скляров С.О., Тищенко А.П.

 

 

Author:

 

 

Кількість публікацій: 16 статей, 1 патент, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права.

 

Авторами проаналізовано 40 сучасних програмно-технологічних комплексів різних компаній світу, що використовуються для побудов комплексних геолого-геофізичних моделей (КГГМ) нафтогазоперспективних об‘єктів.

Теоретично обґрунтовано розробку нових програмних алгоритмів обробки в частині підвищення роздільної здатності сейсмічних зображень. Її практично реалізовано на системній платформі Windows.

Розроблено нову технологічну схему обробки сейсмічних даних зі збереженням "істинних" амплітуд сейсмічного сигналу та трансформацій сейсмічного поля, та  методику усунення неоднозначності виділення аномалій типу "колектор-неколектор", що реалізується за допомогою застосування інверсійних перетворень та нейронних мереж.

Побудовано КГГМ газоносного об‘єкту на площі Шмідта (українська частина акваторії Чорного моря).

Результати досліджень підтверджуються приведеними техніко-економічніими показниками ефективності застосування розробленої СОТКАД на нафтогазоносних об’єктах діяльності НАК "Нафтогаз України", а саме: на площі Шмідта, Субботіна Кобзівській та Мар’янівській- Ланнівській площах, за якими використання системи дасть змогу знизити ризики буріння непродуктивних свердловин орієнтовно на 35-40%.