Ви є тут

Полікультурна освіта майбутніх викладачів вищих навчальних закладів


Номер роботи - M 80 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научныхработ "Поликультурное образование будущих преподавателей высших учебных заведений"


АвторСултановаЛ. Ю.


 


 


Аseriesof the work"Multicultural training of highereducational institutions futureteachers"


Authors: SultanovaLeila


 

Автор: Султанова Л.Ю., к.пед.н.  

 

ПредставленаІнститутом педагогічної освіти і освіти дорослих.  Національна академія педагогічних наук України

 

Автором  розкрито сутність полікультурної освіти, теоретично обґрунтовано систему психолого-педагогічної підготовки викладача вищого навчального закладу на основі полікультурного підходу.

Удосконаленотехнологію психолого-педагогічної підготовки викладача вищого навчального закладу на основі полікультурного підходу

Розроблено науково-методичне забезпечення психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача вищого навчального закладу на основі полікультурної парадигми.

Результати циклу наукових праць мають значення для науковців у галузі педагогічної освіти, викладачів вищих навчальних закладів та студентів.

 

Кількість публікацій:18, в т.ч. моногафія, навчально-методичний посібник, 16 статей.