Ви є тут

Політичні партії в системі взаємовідносин громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання)


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М41

Політичні партії в системі взаємовідносин громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання)

 

Лук’янов Д.В.

 

Академія правових наук

 

20 статей, 1 монографія

Наукова робота присвячена загальнотеоретичному дослідженню співвідношення держави і політичних партій у межах політичної системи суспільства. Висвітлюється розвиток наукових уявлень щодо їх взаємодії, роль політичних партій у державотворенні, розбудові правової, демократичної української держави. Досліджено проблеми правового регулювання статусу політичних партій, основні правові інститути, які повинні регулювати їх діяльність, зокрема, членство в них, їх фінансування, процедури реєстрації, заборони та ін. Присвячено увагу участі партій у виборах до парламенту, закономірностям взаємодії системи виборів і партійної системи. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, яке регламентує статус політичних партій та їх участь у виборах.