Ви є тут

Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі


Номер роботи - P 44 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Проблемно-ориентированные вычислительные средства обработки информации в реальном времени”Авторы:Слипченко Н.И., Руденко О.Г., Сотников О.М., Елаков С.Г., Яковлев Ю.С., Кургаев А.Ф., Авксентьев А.Ю., Лисовенко А.П., Новиков Н.В., Зинченко А.А. The problem-oriented computing aids of real time information processingAuthors:Slipchenko N.I., Rudenko O.G., Sotnikov O.M., Elakov S.G., Yakovlev Yu.S., Kurgaev A.F., Avksentyev A.Yu., Novikov N.V., Lisovenko A.P., Zinchenko A.A.


 

Автори:

Сліпченко М.І., Руденко О.Г., Сотников О.М., Єлаков С.Г., Яковлєв Ю.С., Кургаєв О.П., Авксентьєв О.Ю.,

Лісовенко О.П., Новіков М.В., Зінченко О.О.

 

Представлена Харківським національним університетом радіоелектроніки.

 

Створено теорію та методи проектування спеціалізованих цифрових обчислювачів для швидкої обробки великих інформаційних масивів на основі нейромережевого підходу, сплайн-апроксимації і функціональної регенерації та обчислювальні структури нового покоління. Методи засновано на представленні і апаратно-програмній реалізації складних функцій простими, що забезпечило виконання широкого класу перетворень, високу продуктивність, технологічність і економічність виготовлення.

Розроблено багаторівневу структуру системної інтеграції (7 рівнів), вирішено теоретичні і прикладні завдання кожного рівня ієрархії, що виконуються під управлінням вищого рівня інтеграції, і бізнес-процесів компаній з урахуванням стану ринку. Запропоновано новий тип високопродуктивної комп'ютерної системи (КС) на одному кристалі класу “Процесор-в-пам’яті” і її операційного середовища.

Розроблено та досліджено напівпровідникові структури для виготовлення перспективної елементної бази надшвидких засобів обробки інформації.

Розроблено теорію, архітектури і структури КС, що забезпечують ефективне поєднання універсальності КС з їх спеціалізацією у процесах створення, розвитку і використання прикладних систем.

Створені технічні засоби впроваджено в металургійній, космічній, оборонній промисловості, телебаченні та інших галузях. Економічний ефект тільки в металургійній промисловості перевищив 120 млн. дол.

 

Наукові результати опубліковано у 9  монографіях, 15 підручниках та навчальних посібниках,  348 статтях ( 112  у  реферованих журналах, загальний індекс цитування (згідно з базою даних SCOPUS) – 447, h-індекс =19). Новизну технічних рішень захищено  182 авторськими свідоцтвами і патентами (19 міжнародних). За даною тематикою захищено 5 докторських та 32  кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося  в  Інституті програмних систем НАН України 14 вересня 2011 року о 10 годині (зал засідань).