Ви є тут

Професор А.Г. Терниченко (1882-1927) - вчений, педагог, організатор сільськогосподарської науки та освіти в Україні


Номер роботи - M 0

М101

Автор: Білоцерківська А.С.

 

Представлена Державною науковою сільськогосподарською бібліотекою Української академії аграрних наук.

Профессор А.Г. Терниченко (1882-1927) - ученый, педагог, организатор сельскохозяйственной науки и образования в Украине

Автор: Белоцерковская А.С.

 

Professor A.G. Ternychenko (1882-1927) – scientist, pedagogue, organizer of agricultural science and education in Ukraine

Author: Bilotserkivska A.

 

Кількість публікацій: 17 статей, в т.ч. 15 одноосібних.

 

Роботу присвячено комплексному дослідженню життя та наукової діяльності професора А.Г. Терниченка (1882–1927) – вітчизняного вченого, педагога, організатора сільськогосподарської науки та освіти в Україні.

В роботі розкрито умови формування наукового світогляду та особистості вченого, його державотворчу, педагогічну та популяризаторську діяльність. Автором здійснено періодизацію життя та творчої діяльності вченого, виявлено, систематизовано та розшифровано ряд нових псевдонімів ученого.

Джерельна база дослідження становить понад 160 документів із архівних установ України, більшість з яких вперше залучені до наукового обігу, та понад 400 наукових праць вченого, що містять цінну інформацію, необхідну для відтворення біографії й оцінки його особистого внеску в розвиток аграрної науки та освіти в Україні.