Ви є тут

Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології


Номер роботи - P 46 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

 

Автори:

Кравченко В.І., Корзун В.Н., Боцюрко В.І., Максін В.І., Марков В.В., Ярощук А.П., Мельніченко В.М.

 

Представлена Державною установою "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України".

Авторами проведено широкомасштабні клініко-епідеміологічні дослідження йодної забезпеченості населення всієї території України, доведена наявність дефіциту йоду практично для всіх верств населення. Обґрунтовано доцільність проведення масової і групової профілактики препаратами зі вмістом йоду серед населення і впродовж усієї вагітності та у періоді грудного вигодовування.

Доведено, що недостатнє йодне забезпечення матері впливає на формування патології центральної нервової системи немовляти, є причиною зниження показників загального розвитку. Спостерігається зниження його інтелектуального розвитку, наслідком чого є значні економічні втрати.

  Розроблена низка нових дієтичних добавок, харчових продуктів, препаратів для подолання йодного дефіциту. Проведене їхнє клінічне і натурне випробування та впровадження.

За рахунок зниження захворюваності щитоподібної залози економічний ефект тільки за 2008 та 2009 роки становив біля 135 млн. грн.

Розроблені та прийняті державні та регіональні програми. Завдяки їх виконанню вдалося суттєво збільшити споживання населенням йодованої солі (з 5 до 30%) і препаратів, що містять йод.

Автори розробили і впровадили власні препарати для групової профілактики йодозалежних захворювань, які знайшли використання не тільки в Україні, але і за кордоном.

Наукові результати опубліковано у 8 монографіях, 7 методичних рекомендаціях,  250 статтях. Новизну технічних рішень захищено  40 патентами,  в т.ч. в Росії, Великобританії, Німеччині, Канаді, Польщі, Угорщині, Чехії, Китаї, Ізраїлі, Мексиці. За даною тематикою захищено 4 докторських та 9  кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбудеться  в  Національному медичному університеті умені О.О.Богомольця на засіданні Вченої ради 09 вересня 2011 року о 12.00 ( зал звасідань).